Het beleid van de kabinetten Balkenende heeft het vertrouwen in de economie om zeep geholpen. Veel maatregelen raken mensen diep in de portemonnee. Maar mensen worden vooral onzeker omdat het kabinet de overheid steeds verder laat terugtreden. Dit alles onder het mom van 'eigen verantwoordelijkheid'. En dat leidt er toe dat à¡ls mensen al iets overhouden, zij gaan sparen. 

Met de alternatieven die de PvdA presenteert bij de voorjaarsnota wil de PvdA het vertrouwen in de economie herstellen. Werken moet bijvoorbeeld meer gaan lonen. Ook doet de PvdA enkele voorstellen om zeer urgente problemen aan te pakken. In totaal leveren de PvdA voorstellen bijna 20.000 mensen een baan op. Het financieringstekort loopt niet op.

De PvdA doet een aantal voorstellen om werken lonender te maken. De PvdA stelt voor al in de loop van dit jaar een werkbonus in te voeren oplopend tot à¢?¬ 500,- voor mensen tot een modaal inkomen. Daarboven wordt deze bonus geleidelijk afgebouwd. Ook wil de PvdA herstel van de koppeling van uitkeringen en AOW per 1 juli aanstaande. Verder moeten meer ouderen de mogelijkheid krijgen om de ouderenkorting daadwerkelijk te ontvangen. Op dit moment kunnen maar liefst 500.000 ouderen deze niet verzilveren.

De PvdA vindt dat in 2006 à¢?¬ 200 miljoen meer moet worden uitgetrokken om misstanden in de verpleeghuiszorg aan te pakken. Verder wordt gepleit voor een boekenbonus van à¢?¬ 330 voor alle 16 en 17 jarigen. Deze bonus is eerlijker dan het voorstel dat het kabinet vermoedelijk gaat doen om het schoolgeld voor 16 en 17-jarigen af te schaffen. Veel ouders worden namelijk al gecompenseerd voor het te betalen schoolgeld. Tot slot vindt de PvdA dat de kinderopvang moet worden versterkt. Naast een initiatiefwet kinderopvang waarmee de PvdA binnenkort komt, is per direct meer geld nodig voor verbetering van de tariefstructuur.    

bron:PvdA