De PvdA is ernstig teleurgesteld in deel drie van de Nota Mobiliteit. Uit de Nota blijkt dat de lusten en lasten nog jaren oneerlijk worden verdeeld over de automobilisten. Weggebruikers die weinig rijden betalen nog jaren te veel, een doordachte visie op het openbaar vervoer ontbreekt en de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de steden in de toekomst wordt genegeerd. 

De beslissing om de automobilist in de toekomst voor het gebruik in plaats van het bezit van de auto te laten betalen, wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. Blijkbaar rekent minister Peijs op een daadkrachtiger opvolger.
 
De innovatie van het Openbaar Vervoer krijgt evenmin de aandacht die het verdient. Of het nu gaat om een visie op nieuwe concepten als light-rail of de afstemming tussen verschillende vormen van OV, het kabinet laat het de regio's zelf uitzoeken. Het kabinet zet weliswaar in op aansluiting tussen verschillende vormen van OV, maar komt niet verder dan het instrument van de conflictbeslechting indien partijen er onderling niet uitkomen. Door financiële prikkels, prestatieafspraken en innovatieve aanbestedingen is volgens de PvdA meer te bereiken.
 
Het kabinet schijnt evenmin te beseffen dat de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden valt of staat met een goede bereikbaarheid. De Nota Ruimte beloofde dat dit thema in de Nota Mobiliteit integraal uitgewerkt zou worden. De Nota Mobiliteit lost deze belofte helaas niet in. Er wordt enkel geconstateerd dat stedelijke bereikbaarheid een probleem is.
 
Dat het eerlijk beprijzen van mobiliteit aantoonbaar een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, kan dit kabinet niet tot beweging verleiden. Stilstaan lijkt het motto tot de volgende verkiezingen
 
bron:PvdA