De PvdA vindt dat er veel te weinig wordt gedaan om de scholing van werkenden aantrekkelijker te maken. De regering praat over een leven lang leren, maar kijkt alleen naar de beroepsopleidingen. Daarom willen de Tweede-Kamerleden van de PvdA het ook voor werkgevers à©n werknemers aantrekkelijker maken om tijdens de loopbaan in opleiding en ontwikkeling te investeren. 

Na een dag vol werkbezoeken aan bedrijven in de regio Utrecht, met als thema ´Scholing van Werkenden', stelt de PvdA-fractie dat er meer prikkels en kansen nodig zijn voor scholing aan werknemers. Ook werkgevers zien hierin de voordelen voor hun eigen bedrijf maar het vergt tegelijkertijd veel van de werkgevers. Hoge kosten, afwezigheid van het personeel en begeleiding vanuit het bedrijf. De PvdA pleit daarom voor een financieel voordeel voor werkgevers die investeren in scholing.

PvdA Tweede-Kamerlid Kris Douma: ´Actieve werkgevers zorgen voor goed opgeleide en flexibel inzetbare arbeidskrachten. Dat moeten we stimuleren.' Concreet stellen de kamerleden een premiedifferentiatie in de WW voor. Als een onderneming met meer dan 50 werknemers, meer dan 3% van de loonsom uitgeeft aan scholing moet zo'n bedrijf een WW-bonus krijgen. Voor bedrijven onder de 50 werknemers geldt een bonus bij meer dan 2,5%. Nu besteden werkgevers gemiddeld 2% van de loonsom aan scholing.

Ook individuele werknemers laten geregeld kansen liggen. Douma: ´Er zijn succesvolle experimenten geweest waarbij werknemers zelf een budget krijgen voor een opleiding, de zogenaamde ´individuele leerrekening'. Die zou nu omgezet moeten worden in een structurele aanpak gericht op individuele leerrechten voor werknemers, hoog en laag opgeleid, jong en oud. Daarbij past ook een betere toegankelijkheid en benutting van de sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen voor individuele werknemers.'

Volgens Douma beperkt het initiatief van de regering voor ´Een leven lang leren' zich te veel tot de beroepsopleiding en besteedt het te weinig aandacht aan de opleiding van mensen die al aan het werk zijn. ´Wij willen laten zien dat je met relatief eenvoudige ingrepen echt iets kunt bereiken.'

bron:PvdA