De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie gaat investeren in de aanleg van nieuwe treinstations. Om te kijken waar in de provincie behoefte is aan nieuwe stations bezoekt de statenfractie van de PvdA Noord-Holland dinsdag 13 december drie mogelijke locaties voor nieuwe stations in de provincie. Achtereenvolgens worden Overwhere in Purmerend, Waarland in Harenkarspel en de campus van INHOLLAND en het NOVA College in Haarlem bezocht. Lokale PvdA-politici zullen telkens de statenleden ontvangen en vertellen over de plannen voor de nieuwe stations.

De PvdA bereidt een initiatiefvoorstel voor om als provincie te investeren in de aanleg van nieuwe stations. PvdA-statenlid Wiebe de Haan: "De PvdA vindt het belangrijk om te investeren in beter openbaar vervoer. Het blijkt dat sommige plekken in de provincie nog moeilijk per trein bereikbaar zijn, terwijl de vraag wel groot is. Prorail is alleen bereid hier nieuwe stations te bouwen als de overheid meebetaald. De PvdA vindt dat de provincie actief zou moeten gaan investeren in de stations. De provincie Gelderland doet dit bijvoorbeeld al, onder meer op de lijn Ede - Amersfoort, bij Apeldoorn en bij Doetinchem. Noord-Holland zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen".

Het werkbezoek begint om 12:30 uur in Purmerend. Daar wordt eerst de locatie van het al in aanbouw zijnde station Weidevenne bezocht. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de mogelijke nieuwe locatie van station Overwhere. Er bestaan plannen om dit al bestaande station iets naar het noorden te verplaatsen, zodat de wijken en het MBO beter worden ontsloten. De statenfractie wil zich laten informeren over deze verplaatsingsmogelijkheid en de daaraan verbonden kosten.

Vervolgens bezoekt de PvdA om 14:30 uur Harenkarspel. Hier wordt de mogelijke locatie van een station in Waarland bezocht. Deze dorpskern ligt langs de spoorlijn Alkmaar - Den Helder. Door hier een nieuw station aan te leggen worden Waarland, maar ook verschillende omringende dorpen, beter per trein bereikbaar. De meerderheid van de inwoners van Waarland geeft de voorkeur aan een station aan de zuidzijde van het dorp. Ook de Interlinerbus tussen Alkmaar en Leeuwarden komt hier langs, waardoor er een knooppunt van openbaar vervoer kan ontstaan.

Tenslotte bezoekt de statenfractie vanaf 16:30 uur Haarlem. Daar wordt de locatie aan de Randweg bij hogeschool INHOLLAND en het NOVA College bezocht. De gemeente en provincie hebben plannen om hier een campus te creëren, met veel woonruimte voor studenten. Onlangs werd ook bekend dat de provincie haar kantoorgebouw hier wil omvormen tot studentenhuisvesting. Om deze campus beter te ontsluiten zou een extra station op deze locatie gecreëerd kunnen worden.

bron:PvdA