Is de veiligheid van de luchtvaart in Nederland nog steeds gegarandeerd en is de controle daarop toereikend? Dat wil de statenfractie van de PvdA in Noord-Holland weten naar aanleiding van een artikel in het NRC Handelsblad van zaterdag 1 oktober,  waarin twijfels werden geuit over het toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart. De statenleden Peter Visser en Manfred van der Heijde hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

In het NRC-artikel wordt gesteld dat ook in Nederland wordt uitgegaan van te veel zelfregulering vanuit de luchtvaartsector zelf. Daardoor zou het toezicht vanuit de overheid op de luchtvaart ontoereikend zijn. De PvdA-statenleden Peter Visser en Manfred van der Heijde willen weten wat de reactie van het provinciebestuur is op dit artikel en of zij hierop al actie heeft ondernomen. Visser: "Voor alle duidelijkheid: wij zijn er nog altijd van overtuigd dat vliegen een veilige vervoersvorm is. Maar er mag geen twijfel bestaan over het toezicht op de veiligheid. In de publicatie van het NRC wordt die twijfel wel gewekt. Juist in de provincie met daarin onze nationale luchthaven Schiphol zal duidelijk zijn dat wij van Gedeputeerde Staten weten of het toezicht op de veiligheid van de luchtvaart nog wel toereikend is".

Daarom wil de PvdA dat de provincie het kabinet en Schiphol om opheldering vraagt over het artikel. Visser: "Wij beseffen dat het hier vooral gaat om een landelijke verantwoordelijkheid en dat de provincie hier strikt genomen niet over gaat. Maar Noord-Holland heeft natuurlijk wel een groot belang bij een veilige luchtvaart, aangezien alle af- en aanvliegroutes van Schiphol over onze provincie gaan. Daarom willen wij van Gedeputeerde Staten weten welke acties zij hebben ondernomen naar aanleiding van de publicatie in het NRC Handelsblad".

bron:PvdA Noord Holland