De PvdA in de staten van Noord Holland is tegen de geplande verhoging van de provinciale wegenbelasting in Noord-Holland. Bij de presentatie van de begroting voor 2006 was de PvdA al verbaasd over de plannen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de opcenten met zo'n twintig procent te verhogen. Deze verbazing is ook na aanvullende informatie van de gedeputeerde van Financiën niet weggenomen. De PvdA zal dan ook maandag 31 oktober tijdens het debat over de opcenten tegen deze belastingverhoging stemmen.

Fractievoorzitter Peter Visser: "Wij zijn niet principieel tegen belastingverhoging. Als dat nodig is om het beleid uit te voeren is ook de PvdA bereid de burgers daarvoor extra belasting te vragen. Maar die noodzaak is er op dit moment absoluut niet. Bovendien vinden wij dat je in economisch onzekere tijden de burgers van Noord-Holland niet nog extra moet belasten. Daarom zullen wij tegen deze belastingverhoging stemmen".

Volgens gedeputeerde Hooijmaijers van Financiën is belastingverhoging nodig om alle nieuwe investeringen te kunnen betalen. In zijn woorden is de provincie alleen virtueel rijk. Visser: "Een verrassende uitspraak, realiserend dat de provincie volgens eigen cijfers reserves heeft van bijna 500 miljoen, een weerstandsvermogen van 450 miljoen en een eigen vermogen van 850 miljoen. En natuurlijk is een voor een deel van dit geld het doel vastgelegd, maar al met al zijn de reserves van Noord-Holland veel groter dan bij alle andere provincies. Wie zou er zo niet virtueel rijk willen zijn? Met deze cijfers voor ogen is het moeilijk te verdedigen dat een belastingverhoging nu nodig is".

Behalve de enorme reserves zijn er volgens de PvdA nog andere redenen waarom belastingverhoging op dit moment overbodig is. De afgelopen jaren blijkt dat de provincie tussen de 50 en 100 miljoen van de geplande uitgaven niet besteedt, afgelopen jaar bijvoorbeeld 70 miljoen. Dat geld blijft weliswaar gereserveerd voor al besloten projecten, maar er ontstaat wel een extra renteopbrengst. Daarnaast ontstaat binnenkort een mogelijkheid tot verkoop van een deel van de NUON-aandelen, wat mogelijk meer dan 600 miljoen kan opleveren. Al met al is er dus voor de PvdA onvoldoende reden om nu in stemmen met de geplande belastingverhoging. "Deze zal vooral leiden tot een nog grotere spaarpot van de provincie. Het grote probleem bij de provincie is het niet kunnen uitvoeren van alle voornemens, waardoor geld voor de plannen vaak tien tot twintig jaar op de plank blijft liggen. Dat wordt door extra geld niet opgelost, maar eerder verergerd", aldus Visser.

Voor de zomer waren VVD en CDA nog de grootste tegenstanders van de belastingverhoging, en nu lijken zij dit verzet alweer in te trekken. De PvdA is benieuwd waarom deze partijen nu wel gaan instemmen met de belastingverhoging. Visser: "Wij zullen de coalitiepartijen dan ook zeker maandag ter verantwoording roepen hierover. Daarbij hoeven wij eigenlijk alleen maar hun eigen argumenten tegen de verhoging te herhalen".

De PvdA kreeg na de laatste statenverkiezingen de grootste fractie.Onhandig optreden van onder meer voormalig fractievoorzitster Marleen Barth gaf andere fracties de mogelijkheid de PvdA buiten het college van gedeputeerde staten te houden.

Bron:PvdA