De PvdA maakt zich al jaren zorgen over de alsmaar toenemende schoolkosten, die zelfs een reden kunnen zijn dat kinderen hun studie niet afmaken. Daarom presenteert PvdA Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer vijf voorstellen om de schoolkosten te verlagen, waaronder een voorstel om de kosten voor schoolboeken drastisch te beperken. 

Recentelijk is het lesgeld voor 16- en 17- jarigen afgeschaft. Het is goed dat dit door het kabinet wordt afgeschaft. Toch hebben mensen nog steeds te maken met hoge kosten voor schoolgaande kinderen: tussen 2001 en 2004 stegen de gemiddelde totale schoolkosten in het voortgezet onderwijs tussen de 21 en 50 %. De boekenkosten vormen de hoogste kostenpost.

Op 29 september debatteert de onderwijscommissie in de Tweede Kamer over de stijging van de schoolkosten. De PvdA presenteert alvast het plan Betaalbaar onderwijs: verlaging van de schoolkosten. Hierin doet zij een aantal voorstellen om de kosten te verlagen:

Ander systeem voor aanschaf boeken
In het voortgezet kiezen de docenten de boeken uit, de ouders moeten vervolgens de rekening betalen,van gemiddeld 300 tot 400 euro. ´We horen zelfs steeds meer ouders die het niet meer kunnen betalen', aldus Hamer. De PvdA wil daarom een systeem, net zoals op de lagere school, waarbij de school de boeken koopt en ze in bruikleen geeft aan de leerlingen. Met zo'n systeem kunnen boeken langer worden gebruikt en kunnen scholen kortingen bedingen bij de uitgevers. De kosten kunnen volgens Hamer hierdoor tot minder dan 100 euro dalen.

Voldoende overheidsvergoeding voor de daadwerkelijke kosten van scholen
Scholen hebben steeds vaker te weinig geld omdat de overheidsvergoeding te beperkt is. De vrijwillige ouderbijdrage biedt vaak een oplossing, maar hierdoor stijgen de schoolkosten voor ouders. Daarom moet er voldoende overheidsfinanciering van het onderwijs zijn.

Transparantie en specificatie bij de inning van vrijwillige bijdragen
Scholen doen steeds vaker een beroep op ouder via de inning van vrijwillige bijdragen. Ouders denken vaak dat ze verplicht zijn de bijdragen te betalen, ook als zij dit eigenlijk niet kunnen. Bovendien is voor veel ouders het onderscheid tussen een verplichte en een niet-verplichte bijdrage vaak niet duidelijk. Daarom moet er meer transparantie komen over de gevraagde ouderbijdragen; de scholen moeten duidelijk aangeven welke bijdragen vrijwillig zijn en welke niet en moeten hierover verantwoording afleggen.

De optelsom van schoolkosten voor ouders in kaart brengen en voorzien van een richtlijn
De totale schoolkosten zijn een optelsom van boekengeld, materiaalkosten, algemeen vrijwillige bijdragen, specifieke bijdragen, etcetera. De kosten kunnen zo haast ongemerkt oplopen, zonder dat daaraan een prijs-kwaliteitverhouding voor ouders ten grondslag ligt. Daarom moeten overheid, scholen en ouders samen komen tot een richtlijn voor het totaalbedrag van de schoolkosten, waarboven de kosten redelijkerwijs niet mogen uitkomen. Aan de hand van een index wordt bekeken of een verhoging werkelijk noodzakelijk is.

Werken aan verlaging van de kosten
In het voortgezet onderwijs hebben ouder vaak te maken met kinderen die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Ook schoolreisjes, werkweken en andere activiteiten kosten veel geld. Overheid en scholen moeten er aan werken om deze kosten te verlagen, bijvoorbeeld via afspraken met het openbaarvervoersbedrijf over gereduceerde tarieven voor openbaar vervoer voor leerlingen.
 
bron:PvdA