De statenfractie van de PvdA in Noord Holland is bezorgd over de stagnerende woningbouw in Noord-Holland. Terwijl het aantal gebouwde woningen landelijk stijgt, worden in Noord-Holland juist minder woningen gebouwd. PvdA-statenlid Sascha Baggerman heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Baggerman: "De woningnood in Noord-Holland is groot. Vooral starters en ouderen kunnen nauwelijks aan woonruimte komen. Het is dan ook zorgwekkend dat de woningbouw in de provincie zo achterblijft. De PvdA wil dan ook van het Gedeputeerde Staten weten wat voor maatregelen zij wil nemen om de woningbouw te bevorderen".

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in heel Nederland in de eerste helft van 2005 elf procent meer woningen zijn gereedgekomen dan in de eerste helft van 2004. In Noord-Holland is echter sprake van een afname van twee procent. Ook bij het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwe woningen blijft Noord-Holland ver achter. Landelijk is sprake van een stijging van 19 procent, in Noord-Holland is het aantal ongeveer gelijk gebleven.
De PvdA wil van het College van Gedeputeerde Staten weten wat de oorzaak is van het achterblijven van de woningbouw in Noord-Holland. Ook wil zij weten welke maatregelen het provinciebestuur wil nemen om de woningbouw te bevorderen. Baggerman: "De provincie heeft een aanjaagteam ingesteld, dat ervoor moet zorgen dat de woningproductie in Noord-Holland de komende jaren fors stijgt. In 2004 werden er in Noord-Holland 8.500 woningen gebouwd. In 2007 moeten dat er 12.000 zijn. Een stijging van 41 procent. In plaats daarvan zien we op dit moment dus een daling. De vraag is dus of het aanjaagteam wel effectief genoeg is. De PvdA wil dat de provincie meer actie onderneemt om de woningbouw te bevorderen".

De PvdA heeft de grootste fractie in de staten van Noord Holland. Na de laatste verkiezingen werd ze echter door de VVD onder leiding van Henry Meijdam, onlangs afgetreden als burgemeester van Zaanstad, buiten het college van Gedeputeerde Staten gehouden.

bron:PvdA