Het lesgeld voor 16- en 17-jarige scholieren wordt met ingang van komend schooljaar afgeschaft. Omdat de regeringspartijen geen deugdelijke financiële dekking voorhanden hadden, kwam PvdA Tweede-Kamerlid Ferd Crone met een oplossing. 

Scholieren zijn vanaf hun zestiende niet meer leerplichtig en moeten op dit moment vanaf die leeftijd lesgeld betalen, terwijl ze pas vanaf hun achttiende recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van het lesgeld (936 euro) kan een reden zijn om school te verlaten en te gaan werken en vormt in ieder geval een enorme kostenpost voor de meeste mensen. Er is weliswaar een compensatieregeling voor ouders die jaarlijks tot 28 duizend euro verdienen, maar het is volgens Crone toch eigenlijk te gek voor woorden dat het lesgeld zo hoog is.
Omdat de lage inkomens worden gecompenseerd heeft het afschaffen van het lesgeld voor hen geen effect. De PvdA had het geld dan ook liever besteed aan bijvoorbeeld een boekenbonus, waarvan iedereen profiteert. Hiervoor was echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. De PvdA heeft zich daarom ingezet om in ieder geval het afschaffen van het lesgeld voor elkaar te krijgen.

Hiervoor is 140 miljoen euro nodig. Omdat het kabinet er niet in geslaagd dit bedrag vrij te maken  zonder dat het financieringstekort hoger wordt, stelde het CDA voor om het lesgeld slechts voor de helft af te schaffen. Volgens Crone is dit echter niet nodig, omdat er wel degelijk geld kan worden vrijgemaakt. Door een 'truc' toe te passen.

Crone: 'Die houdt in dat we uit de extra gasbaten die in het FES (Fonds voor Economische Structuurversterking) vloeien bijvoorbeeld een tunnel betalen die nu nog door het Ministerie van Verkeer moet worden betaald. Het geld dat dit ministerie daarmee uitspaart, wordt vervolgens overgeheveld naar OCW om het lesgeld af te schaffen.Een dergelijke truc is vijf jaar gelden ook al eens toegepast.'

´De coalitie heeft de PvdA-suggestie nu overgenomen, en daarmee kon minister Zalm toezeggen dat het lesgeld per 1 augustus van tafel is', aldus Crone.
 
bron:PvdA