De aanleg van de Westfrisiaweg tussen Alkmaar en Enkhuizen moet in fasen worden uitgevoerd. Dat is het gezamenlijke standpunt van de statenfractie van de PvdA in Noord-Holland en de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Enkhuizen, Hoorn en Drechterland. Direct kan gestart worden met het deel tussen A7 en WFO-terrein, waarbij alle kruisingen ongelijkvloers moeten worden aangelegd. De PvdA wil dat naar het tweede deel, tussen WFO-terrein en de dijk bij Enkhuizen, eerst nader onderzoek plaatsvindt.

PvdA-statenlid Tjeerd Talsma: "De PvdA is voorstander van de verdubbeling van de Westfrisiaweg bij Hoorn. Het zal de doorstroming van het verkeer verbeteren en sluipverkeer voorkomen. Bovendien kan de economie in West-Friesland hiermee een nieuwe impuls krijgen. Maar de PvdA wil niet het gehele traject in à©à©n keer aanbesteden, zoals Gedeputeerde Staten voorstellen. Dan ben je jaren aan het steggelen om alle bestuurders te overtuigen om uiteindelijk te ontdekken dat het financieel niet rond te krijgen is, waardoor het uiteindelijk toch in delen wordt opgeknipt. Wij willen die vertraging voorkomen en meteen beginnen met de aanleg van het westelijke deel".

Over het tweede deel van de Westfrisiaweg bestaat nog onenigheid tussen de betrokken gemeenten. Talsma: "Er zijn verschillende varianten mogelijk voor dit deel, elk met voor- en nadelen. Wij willen dat deze verschillende varianten eerst onderzocht worden, zodat een betere en meer weloverwogen keuze kan worden gemaakt. Daarbij staat voor ons wel centraal dat de economische positie van het gebied versterkt moet kunnen worden".

bron:PvdA