Bij de omlegging van de N-201 zal een aquaduct moeten worden gebouwd onder de Amstel in plaats van de nu geplande hoge brug. Dat vindt de statenfractie van de PvdA in Noord-Holland. De sociaal-democraten willlen dan ook tijdens de behandeling van de begroting in Provinciale Staten op maandag 14 november zorgen dat hier extra geld voor wordt uitgetrokken.

Fractievoorzitter Peter Visser van de PvdA ziet niets in het plan om een brug aan te leggen over de Amstel. Visser: "Aangezien de polder hier zo'n vijf meter onder het niveau van de Amstel ligt en de brug acht meter hoog moet zijn voor de scheepvaart wordt het een monster van een brug. Deze brug geeft ver dragende geluidsoverlast, belemmert de ecologische verbindingen langs de oever en is natuurlijk wel heel erg in het landschap aanwezig" .

Volgens de PvdA is een aquaduct onder de Amstel dan ook een veel betere oplossing. De meerkosten hiervan worden geschat op twaalf miljoen euro. Visser: "Daarvan is acht miljoen al te vinden in het overhouden van dat bedrag op de begroting verkeer en vervoer van vorig jaar. De overige vier miljoen moet makkelijk te vinden zijn bij een provincie met reserves van honderden miljoenen".

Tijdens de behandeling in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer gaven CDA, GroenLinks en D66 ook aan geld te willen steken in het aquaduct. Visser: "De PvdA heeft zelf door een dubbele dekking in de begroting à©à©n miljoen euro gevonden, die wij hier graag voor willen inzetten. Het zou leuk zijn wanneer CDA, GroenLinks en D66 ook elk à©à©n miljoen euro vinden om het aquaduct mogelijk te maken".

bron:PvdA