Afgelopen vrijdag 1 juli bracht PvdA Tweede-Kamerlid Harm Evert Waalkens een bezoek aan een nertsenfokkerij. De PvdA is voor een verbod van nertsenfokkerijen. Waalkens wil in overleg met de sector een fatsoenlijke regeling ter beëindiging opzetten. 

Waalkens pleit voor een ethisch toetsingskader voor het commercieel houden van dieren: 'We hebben al een Gezondheids en Welzijnswet voor dieren, maar die moet aangevuld worden met randvoorwaarden voor het commercieel houden van dieren. Het gaat dan niet om de grootte van de hokken, zoals bij kippen, maar om de vraag welke dieren je kunt houden en welke niet. Nertsen zijn bijvoorbeeld solitair levende roofdieren en à¼berhaupt niet geschikt om in een hok te leven', zegt Waalkens.

Het werkbezoek dat Harm Evert Waalkens en Anne Graumans van het PvdA Kenniscentrum aflegde aan de fokkerij van de familie Meijer in Vriezenveen vond plaats op uitnodiging van de sector zelf. Ook Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) en Hans Knoop, media-adviseur van de NFE waren erbij.

'De sector is steeds heen en weer geslingerd door de politiek', stelt Wim Verhagen, en hij vervolgt 'al sinds de jaren tachtig is er een maatschappelijke discussie over het fokken van dieren voor hun pels. Aan de à©ne kant is er de ethische vraag aan de andere kant kun je stellen dat de welzijnseisen voor het fokken van nertsen beter geregeld is dan in het buitenland.'

De PvdA pleit al sinds de jaren negentig voor een verbod op nertsenfokkerijen en diende daartoe ook een motie in die breed gesteund werd. De politieke besluitvorming rondom dit dossier werd echter in augustus 2002 door het kabinet Balkenende stopgezet. De nadruk kwam vanaf toen te liggen op het welzijn van de nertsen. De sector, zo vertelt Verhagen, is nu weer aan het investeren, er is internationaal veel vraag naar bont en er wordt een goede prijs betaald voor nertsen. De sector is ook voorstander van etikettering en wil graag vermeld zien dat het gebruikte bont uit Nederland komt.

Een gemiddeld vel van een nerts levert 30 tot 40 euro per stuk op. Met een productie van 3,5 miljoen nertsen per jaar, verdeeld over zo'n 195 bedrijven, is het een goedlopende industrie. Verhagen schat het aantal mensen werkzaam in de nertsenfokkerij op 1000. Een rondleiding door het bedrijf levert veel praktische informatie op. Aan het eind van het bezoek worden standpunten uitgewisseld. Harm Evert Waalkens benadrukt dat het standpunt van de PvdA nog steeds dezelfde is: het commercieel houden van nertsen moet verboden worden.

bron:PvdA