PvdA:pak overbodige en onbegrijpelijke regels aanPvdA Tweede-Kamerlid Thea Fierens heeft deze zomer de kwaliteit van van wet- en regelgeving onderzocht. Mensen kunnen overweldigd worden door soms overbodige, onbegrijpelijke of slecht uitgevoerde wetten en regelingen. Ze stelt voor daar door middel van een vijfpuntenplan verandering in te brengen. 

Haar plan ziet er als volgt uit:

1. Eén centraal meldpunt
Iedereen moet bij een centraal meldpunt zijn vragen, klachten en opmerkingen over overbodige regels kwijt kunnen. Het meldpunt werkt via internet, mail, brief of telefoon en is makkelijk toegankelijk voor iedereen. De meldingen worden gecentreerd rond thema's en door het desbetreffende ministerie, provincie of gemeente in behandeling genomen. Regels die er echt toe doen blijven, overbodige regels verdwijnen. De melder krijgt altijd een reactie op de melding. Het meldpunt geeft tevens een overzicht van de stand van zaken.

2: Regels stoppen bij de poort
Iedere nieuwe wet of verordening ondergaat voordat deze wordt aangeboden een 'minderregels test'.
De opstellers van wetten e.d. stellen zich altijd de volgende vragen:
-          Bevat de wet alleen de strikt noodzakelijke regels
-          welke oude regels kunnen vervallen
-          kan de periodiciteit minder (niet kwartaalcontrole, maar b.v. eenmaal per jaar) 

3: De dienstverlening aan burgers en bedrijven moet zo min mogelijk regels bevatten
De dienstverlener of overheid moet hierbij enkele vuistregels hanteren:
-          Is de informatie die ik nu vraag niet al bekend (eenmalige gegevensverstrekking)?
-          Wees als overheid attent naar mensen en bedrijven en neem het initiatief als bv. een vergunning of paspoort verloopt.
-          Verminder inspecties en controles in aantal.
-          Maak formulieren zo eenvoudig mogelijk en stel alleen de strikt noodzakelijke vragen. 

4: Maak incidenten niet tot algemene regel
Incidenten zijn nu vaak aanleiding om nieuwe regels op te stellen die dan weer algemeen geldend zijn. Op deze manier ontstaat een stapeleffect. De eigen verantwoordelijkheid verdwijnt en het naleven van alle regels wordt sterker dan het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

5: Minder regelmakers, meer uitvoerders
Politici, beleidsambtenaren, professionals, managers maken allemaal regels. Bij de wisseling van de wacht veranderen deze regels vaak weer. De uitvoering komt daardoor vaak in de knel, handhaven wordt moeizaam en het naleven van alle regels is voor burgers een zorg op zich geworden. Er moet dan ook een verschuiving plaatsvinden. Prioriteit is de verschuiving van beleid máken, naar beleid úitvoeren.
 
bron:PvdAComments are closed.
%d bloggers liken dit: