Gemeenten moeten de panden van onverbeterlijke huisjesmelkers kunnen afnemen. Ook de straffen voor deze veelplegers moeten omhoog. Dit staat in een initiatiefnota van de PvdA en VVD, waarin ze een aantal concrete voorstellen doen om deze vorm van uitbuiting harder en effectiever aan te pakken. 

Huisjesmelkers verdienen veel geld door zoveel mogelijk mensen in vaak kwetsbare posities in à©à©n huis te krijgen en hebben weinig of geen oog voor onderhoud en veilige huisvesting. Deze overbewoning is gevaarlijk en vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van de wijk. Ook verdwijnt het zich op wie waar woont. Gemeenten hebben een aantal mogelijkheden om deze illegale verhuur aan te pakken, maar lopen volgens PvdA Tweede-Kamerlid Staf Depla vaak tegen grenzen aan. Zij moeten daarom meer armslag krijgen om de huisjesmelkers keihard aan te pakken.

Depla:´Gemeenten komen steeds dezelfde huisjesmelkers tegen. Als ze het ene pand aanpakken, gaan de praktijken in een ander pand gewoon verder. Dit is een schandalige vorm van uitbuiting. Het wordt tijd dat deze huisjesmelkers harder aangepakt worden.' De huidige wetgeving is volgens Depla niet afdoende: ´de praktijk heeft meer instrumenten nodig. Huisjesmelken is een lucratieve bedrijfstak. Huisjesmelkers moeten meer in de portemonnee getroffen worden en ze moeten hun panden afstaan als ze keer op keer in de fout gaan.'

Naast het verbod voor huisjesmelkers om naast hun woonhuis meer panden te bezitten, stellen PvdA en VVD onder andere voor om de mogelijkheden om huizen in beslag te nemen en verbeurd te verklaren, te verbreden. Ook moeten veelplegers hogere straffen krijgen opgelegd en moet de hele keten worden aangepakt: van verhuurders tot makelaars tot notarissen die bij deze zaken betrokken zijn. Depla noemt daarnaast het belang van preventieve maatregelen, die moeten voorkomen dat mensen zijn aangewezen op de huisjesmelkers. Zo moeten woningcorporaties ervoor zorgen dat er meer legale kamers komen en moeten misstanden bij executieveilingen (waar de huisjesmelkers hun slag slaan) worden aangepakt.

De Tweede Kamer debatteert donderdag 16 juni met minister Dekker over dit onderwerp.

bron:PvdA