Gemeenten moeten à©cht de ruimte krijgen om de Wet maatschappelijke ondersteuning naar eigen inzicht vorm te geven.  Met dat advies onderschrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling de visie van de Wmo, zegt staatssecretaris Ross. Ross reageert hiermee op het advies ´Lokalisering van maatschappelijke ondersteuning' van de RMO en het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de Wmo.

De RMO noemt in haar advies enkele voorwaarden om de Wmo te laten slagen. Zo moet de rijksoverheid minder dirigeren, controleren en meer stimuleren. Bovendien moeten gemeenten voldoende geld hebben om de wet uit te voeren, ook in de toekomst als steeds meer mensen behoefte aan ondersteuning hebben.

Waar de RMO de vrijheid voor gemeenten benadrukt in haar advies, ziet de Rfv liever een grotere rol voor de landelijke overheid dan nu in het wetsvoorstel staat. Zo pleit de Rfv in haar advies over het wetsvoorstel voor doeluitkeringen voor de AWBZ-taken die naar de Wmo gaan.

Ross is het eens met de constatering van beide adviesbureaus dat gemeenten genoeg financiële ruimte moeten hebben om de Wmo uit te voeren. De staatssecretaris verwacht - net als de RMO - dat de inzet van collectieve en inclusieve ondersteuningsvoorzieningen de extra financiële armslag zal opleveren. Gemeenten kunnen dat geld naar eigen inzicht besteden, dus ook voor de uitvoering van de Wmo. Ross benadrukt dat ze niet van plan is om een doeluitkering in te zetten. De staatssecretaris vreest dat een doeluitkering een rem is op een integraal beleid.

bron:VWS