Het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa roept de daartoe bevoegde Nederlandse autoriteiten op geen voorstellen aan te nemen die in strijd zijn met het Europees Handvest voor lokaal zelfbestuur. Het Congres doelt op het kabinetsplan de onroerendezaakbelasting (OZB) fors in te perken. De VNG neemt met instemming kennis van deze uit Europa afkomstige oproep aan het Nederlandse parlement. De Eerste Kamer moet het voorstel nog behandelen.

De institutionele commissie van het Congres heeft vandaag haar officiële aanbeveling vastgesteld, nadat eerder dit jaar een speciale visitatiecommissie het Nederlandse kabinetsplan onderzocht en daarover rapporteerde. In de aanbeveling pleit het Congres voor intrekking van het wetsvoorstel in de huidige vorm vanwege strijd met het internationaal recht. Als alternatief oppert het Congres gelijktijdige invoering van alternatieve belastingen. De Raad van Europa keert zich vooral tegen de met het Handvest strijdige inperking van het toch al kleine Nederlandse belastinggebied voor gemeenten.

Het Comità© van Ministers van de Raad van Europa moet de aanbeveling nu doorgeven aan de Nederlandse regering. Deze zal và³à³r de volgende (voorjaars-) vergadering van het Congres moeten vertellen wat zij met de aanbeveling heeft gedaan.

bron:VNG