Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken en de bestuursvoorzitter van de Raad voor Accreditatie (RvA) Koos Andriessen hebben vandaag een overeenkomst getekend, waarbij de RvA - in lijn met Europees beleid - aangemerkt wordt als nationale accreditatieorganisatie. In de overeenkomst zijn de procesmatige gang van zaken en de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Bij een ministeriële aanwijzing van een keuringsinstelling ligt in beginsel een accreditatie of beoordeling door de RvA ten grondslag. De RvA is een private organisatie die beoordeelt of keuringsinstellingen en laboratoria voldoen aan eisen van deskundigheid en onpartijdigheid.

De overeenkomst werd eerder al aangekondigd in de kabinetsnota certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid. Met de nieuwe overeenkomst wordt ook een verbetering van de communicatie tussen overheid en RvA en een versterking van de transparantie rond accreditatie beoogd. Waar nodig zal deze overeenkomst worden aangevuld met maatwerkovereenkomsten tussen individuele departementen en de RvA.

bron:EZ