Het Dagblad van het Noorden suggereerde op 15 december 2004 in een artikel over twee geneesmiddelen tegen diabetes dat een internist van de Stichting Medisch Advies zich zou hebben laten betalen door à©à©n van de producenten om een lovend artikel over diens geneesmiddel te schrijven. In haar zitting van 3 juni 2005 oordeelde de Raad voor de Journalistiek dat de journalist hiermee buiten zijn boekje is gegaan.

De betrokken journalist verscheen niet op de zitting van de raad en voerde ook overigens geen harde feiten aan om zijn verdenking te onderbouwen.

bron:Raad voor de Journalistiek