Een raadsheer in het gerechtshof Leeuwarden wordt verdacht van een ernstig misdrijf. Hij moet zich daarvoor op 23 mei a.s. bij de rechtbank Zwolle verantwoorden. Het bestuur van het hof kreeg op woensdag 19 januari 2005 kennis van een tegen hem lopend onderzoek. Na een gesprek met hem de volgende dag heeft hij, in afwachting van het verloop van het onderzoek, met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden voor het gerechtshof Leeuwarden neergelegd.

Ook de procureur-generaal bij de Hoge Raad is vorig jaar geïnformeerd. Hij heeft volgens de daarvoor geldende procedure aan de Hoge Raad gevraagd betrokkene te schorsen in de uitoefening van zijn functie. Dit heeft de Hoge Raad gedaan. Inmiddels is aan de raadsheer, op zijn verzoek, ontslag verleend.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden