Dinsdagmiddag heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad een lid van de gemeenteraad van Raalte veroordeeld tot een geldboete van € 400,= wegens het schenden van een geheim. Het gemeenteraadlid was op 31 mei 2005 door de burgemeester geïnformeerd over een afvloeiingsregeling van de gemeentesecretaris. Deze informatie was vertrouwelijk. Het gemeenteraadslid heeft over de afvloeiingsregeling vervolgens vragen ingediend, bestemd voor het openbare vragenuurtje van de gemeenteraad. Door deze vragen werd de inhoud van de afvloeiingsregeling, hoewel vertrouwelijk, openbaar.

Op grond van de Gemeentewet heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor bepaalde informatie geheimhouding op te leggen. Of de burgemeester in dit geval terecht van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, lag in deze strafzaak niet ter beoordeling aan de rechtbank voor. Op grond van het Reglement van Orde van de gemeenteraad had de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, geen andere keus dan de vragen van het gemeenteraadslid naar de openbare raadsvergadering door te geleiden.
Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad