De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft geen aanleiding gezien om de gemeente Arnhem en de burgemeester van Arnhem te verbieden om per 4 januari 2006 de raamprostitutie in het Spijkerkwartier te beëindigen. De burgemeester heeft de exploitanten een laatste termijn gegund om zelf de raamprostitutie te beëindigen.

De exploitanten van de raamprostitutiebedrijven hebben de voorzieningenrechter gevraagd om die besluiten van de burgemeester buiten werking te stellen en om hen een langere termijn te gunnen. Gelijktijdig hebben de exploitanten in een civiel kort geding geëist de gemeente te verbieden om tegen de raamprostitutie op te treden, zolang er nog geen alternatieve locatie geschikt is gemaakt om de seksbedrijven naar te kunnen verplaatsen.

De exploitanten vinden de periode tot 4 januari 2006 onredelijk kort, omdat de gemeente altijd is uitgegaan van verplaatsing van de raamprostitutie naar een andere locatie in Arnhem. Er is echter nog geen bestemmingsplan vastgesteld dat verplaatsing mogelijk maakt. Bovendien weigert de gemeente volgens de exploitanten met hen in overleg te treden. Tenslotte vinden ze het onaanvaardbaar dat de gemeente alleen een verplaatsing mogelijk wil maken naar een locatie waarvan zijzelf eigenaar is.

De voorzieningenrechter heeft zijn uitspraken mede gebaseerd op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2005 (LJN AU6692). In die uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de raamprostitutie in het Spijkerkwartier mag worden beëindigd zonder dat een alternatieve locatie voorhanden is. Met name vanwege die uitspraak van de Raad van State is de voorzieningenrechter van oordeel dat de termijn die de burgemeester de exploitanten voor het beëindigen heeft gegund, niet onredelijk kort is. Het ontbreken van de alternatieve locatie is ook geen aanleiding om in kort geding de gemeente te verbieden om tot beëindiging van de raamprostitutie over te gaan.

Bron: Rechtbank Arnhem