Op vrijdag 2 juni 2006 heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van VROM (VROM-IOD) samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in aanwezigheid van een rechter-commissaris te Utrecht een doorzoeking gedaan in een woning in Baarn. Op datzelfde tijdstip vond een doorzoeking plaats in een bedrijfspand te Bunschoten.
Tijdens de doorzoeking in de woning is 16,4 kilo aan nucleaire stoffen (uranium en thorium) alsmede een hoeveelheid administratie in beslag genomen. Ook in het bedrijfspand is radioactief materiaal aangetroffen. Dit radioactieve materiaal evenals een grote hoeveelheid administratie is in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De VROM-IOD kwam het nucleaire materiaal op het spoor doordat verdachte restmateriaal in een afvalcontainer had gegooid met schroot. Bij het schrootverwerkende bedrijf werden de afvalstoffen ontdekt, waarna de Inspectie van het Ministerie van VROM werd ingelicht.
Voorafgaand aan de doorzoekingen zijn door medewerkers van het RIVM de vertrekken op radioactieve straling onderzocht, waarna de nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen. De aangetroffen nucleaire stoffen vormen geen direct risico voor de volksgezondheid, maar mogen alleen onder bepaalde omstandigheden worden bewerkt door bedrijven die hiervoor een vergunning hebben. Door de VROM-IOD zal onder leiding van het Functioneel Parket verder onderzoek worden ingesteld.

bron:OM