Durft een jongere zelf te beslissen om geen rottigheid uit te halen, ook als zijn vrienden dat wel doen? Of te wel: ben je een eikel of geen eikel? In de nieuwe campagne-uiting van Nederland Veilig, die vandaag van start is gegaan, wordt de jongere rechtstreeks aangesproken. De campagne is erop gericht jongeren te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen zelf kiezen met wie ze omgaan, zelf kiezen wat ze wel of niet doen. Die keuze en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, vormen de kern van de campagne.

Voor de campagne is er opnieuw gebruik gemaakt van rechercheur De Cock en zijn hondje Jack. Deze keer worden zij bijgestaan door de Amsterdamse rapper Yes-R, de neef van Ali-B. Samen rappen zij over het maken van een eigen keus. In aanvulling hierop is er op MSN een on-line platform gecreëerd, www.watvooreikelbenjij.nl, waar jongeren op een laagdrempelige manier aangezet worden om na te denken over hun eigen grenzen en wat voor keus je dan maakt. Op de site kunnen ze een test doen 'wat voor eikel ben jij', een spel spelen en meedoen aan een rapwedstrijd.
Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de jongeren zich de afgelopen jaren onveiliger is gaan voelen. Bijvoorbeeld op school, maar ook tijdens het uitgaan, in het openbaar vervoer of gewoon op straat. Soms zijn jongeren slachtoffer, soms omstander en soms ook dader van zaken die de veiligheid in hun leefomgeving aantast. Er is een grote kans dat jongeren met overlast en criminaliteit te maken krijgen. Eenderde van de jongeren zegt zich wel eens schuldig te maken aan criminaliteit. Het gaat dan vooral om zaken als winkeldiefstal (16%), vandalisme (bekladden van objecten (15%), vernieling (12%), geweld(13%) en heling (9%). Als jongeren wordt gevraagd wat hen een onveilig gevoel geeft, noemen zij vooral geweld (de angst om in elkaar geslagen te worden) en vandalisme.
De jongerencampagne komt voort uit het Veiligheidsprogramma van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit programma heeft het kabinet tal van maatregelen vastgelegd om de veiligheid in Nederland te vergroten. De campagne past binnen het kabinetsbeleid waarin mensen wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om Nederland veilig te maken. De campagneperiode loopt van 17 april tot eind juni, de tv spot is te zien tot 21 mei. De creatieve invulling van de campagne is verzorgd door het reclamebureau PPGH/JWT. Met de campagne is een bedrag gemoeid van ruim een miljoen euro.
 
bron:BZK