Historische solexen die als bromfiets gekentekend zijn, kunnen vanaf vandaag
administratief worden omgezet naar snorfietsen. Voorheen was daar een keuring bij de RDW voor nodig. Het formulier hiervoor is op de website www.rdw.nl te downloaden. Bezitters van een solex met bouwjaar voor 1974 besparen zo niet alleen een gang naar een keuringsstation, maar ook de kosten van een snelheidsmeting. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 13 februari met de nieuwe procedure ingestemd.

De nieuwe regeling lost een probleem op dat al dertig jaar bestaat. Sinds jaar en dag mogen de meeste solexen niet op het fietspad rijden, omdat ze wettelijk gezien een bromfiets zijn. Bromfietsen hebben een maximum constructiesnelheid van 45 km/u, snorfietsen een maximale constructiesnelheid van 25 km/u rijden. In de praktijk blijkt echter dat ook solexen die als bromfiets geregistreerd staat niet harder kunnen rijden dan 25 km/u. Snorfietsen, en nu dus ook deze groep solexen, mogen wel gebruik maken van het fietspad. Bovendien hoeven bestuurders geen helm te dragen.
De administratieve procedure maakt het mogelijk om zonder een snelheidsmeting de maximum constructiesnelheid op het kentekenbewijs te verlagen naar 25 km/u. Sinds de invoering van het bromfietskenteken was die omzetting alleen mogelijk na een snelheidsmeting op een keuringsstation van de RDW. Van elk type solex heeft de RDW zelf al uit een aantal metingen vastgesteld dat de snelheid inderdaad aan de wettelijke normen van een snorfiets voldoet. De administratieve omzetting is een tijdelijke procedure die de RDW tot 1 januari 2007 aanbiedt. Overigens geldt de wetgeving ook voor andere bromfietsen met rolaandrijving
en klassieke fietsen met hulpmotor.
Eigenaren kunnen een speciaal voor deze procedure ontwikkeld aanvraagformulier opsturen naar de RDW. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.rdw.nl. Kijk bij Voertuigeigenaar, Brommer, Aanpassen of restaureren, Constructiesnelheid historische solex administratief wijzigen. Ook is het formulier te krijgen bij de keuringsstations van de RDW of via de Klantenservice van de RDW, tel 0900 07 39 (0,10 p.m.).

Het aanpassen van de maximum constructiesnelheid kan pas gebeuren als het voertuig een kenteken heeft. Het is niet mogelijk om het verzoek al in te dienen voordat de eigenaar het kentekenbewijs in huis heeft. Ook alle eigenaren van historische solexen moeten via een schouwing bij een erkend schouwbedrijf en een kentekenaanvraag op het postkantoor een kenteken aanvragen.
bron:RDW