Met ingang van 21 juli 2006 heeft de RDW enkele tientallen controlepunten van de APK geschrapt. Dit moet resulteren in een jaarlijkse lastenreductie van 10,7 miljoen euro voor zowel de autobezitter als voor het bedrijfsleven. Reden van deze maatregel is het kabinetsvoornemen om de administratieve lasten te verminderen voor de autobezitter en het bedrijfsleven. De RDW heeft gekeken naar
mogelijkheden om de kosten te verlagen van een APK voor personenauto's en bedrijfsauto's.

Het onderzoek heeft geresulteerd in het schrappen van controlepunten. Het schrappen heeft geen consequenties voor de verkeersveiligheid en het milieu. Deze punten betreffen hoofdzakelijk administratieve controles (zoals controle gegevens op het kentekenbewijs) en vereenvoudiging van procedures. Binnenkort ontvangen alle RDW- erkende APK-keuringsstations een schrijven waarin de veranderingen worden toegelicht. Begin dit jaar heeft de RDW de dieselroetmeting vereenvoudigd. Alleen deze maatregel resulteerde al in een kostenreductie van 16,7 miljoen.

De verwachte tijdwinst per APK-keuring is ongeveer 5 minuten. De verwachting is dat de tijdsbesparing op termijn leidt tot een verlaging van de APK-kostprijs voor de voertuigbezitter.

Er bestaat geen vast tarief voor een APK-keuring. De prijzen die de keuringsinstanties vragen variëren. De APK van auto's met benzinemotoren bedraagt ongeveer 20 tot 70 euro. Dieselbezitters betalen ongeveer 25 tot 90 euro. Als de APK wordt uitgevoerd in combinatie met een onderhoudsbeurt, is deze veelal gratis.

bron:RDW