Met ingang van 1 oktober 2005 krijgen autobedrijven met nevenvestigingen niet langer te maken met sancties voor het gehele bedrijf wanneer slechts à©à©n vestiging
een misstap maakt met de 'erkenning bedrijfsvoorraad.' Hiermee realiseert de RDW een aanzienlijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Het aantal RDW-erkende bedrijven met nevenvestigingen die onder à©à©n
rechtspersoon vallen, stijgt. In totaal betreft het thans circa 300 bedrijven. Het kan voorkomen dat à©à©n van de nevenvestigingen niet voldoet aan de vereisten van
de erkenning bedrijfsvoorraad. Bijvoorbeeld door te rijden met een auto uit de
bedrijfsvoorraad op de openbare weg zonder groene handelaarskentekenplaten, door het in de bedrijfsvoorraad opnemen van een privà©-auto of het niet kunnen tonen van een kentekenbewijs. In zulke gevallen kan de RDW sancties treffen door bijvoorbeeld de erkenning bedrijfsvoorraad in te trekken voor zes of in sommige gevallen zelfs twaalf weken. Niet alleen voor de betreffende nevenvestiging, maar voor alle vestigingen van het bedrijf. Daar komt met de gewijzigde regelgeving verandering in.

Fraude of misbruik
Al enige tijd onderkent de RDW dat de wettelijke toezichtsregeling voor erkende bedrijven met meerdere vestigingen ongewenste effecten met zich mee kan brengen. Door de toenemende clustering van bedrijven is de omvang van deze effecten de laatste jaren gegroeid. Daarom heeft de RDW de regeling aangepast. De RDW behoudt zich overigens het recht voor om in geval van fraude of misbruik de erkenning van de gehele rechtspersoon aan te pakken.

Lastenverlichting
In nauwe samenspraak met de BOVAG heeft de RDW een voorstel geformuleerd om de regels aan te passen aan de specifieke situatie van bedrijven met nevenvestigingen. De vestigingen die volgens de regels werken, ondervinden in de toekomst niet direct hinder meer van een nevenvestiging die overtredingen begaat. Daarmee wordt een aanzienlijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven gerealiseerd.

In september ontvangen alle bedrijven met de erkenning bedrijfsvoorraad een brief met verdere details van de gewijzigde regeling.

bron:RDW