Afgelopen weekeinde zijn door de Telegraaf artikelen gepubliceerd over gelekte gegevens waarin wordt verwezen naar onderzoek dat in het verleden is gedaan door de AIVD, destijds de BVD, naar bepaalde aspecten van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. De publicaties zijn ontleend aan documenten van het toenmalige BVD-team Mikado, dat in 1998 en 1999 onderzoek heeft gedaan naar mogelijke aantasting van de integriteit van de openbare sector, in het bijzonder vanuit de - door de Telegraaf genoemde- groep Mink K.

De AIVD heeft aan het College van procureurs-generaal laten weten (en ook een persbericht uitgestuurd) dat in het onderzoek geen corrumperende contacten van functionarissen van politie en/of openbaar ministerie zijn vastgesteld met de groep Mink K. Ook maakte de dienst bekend dat er geen enkele aanwijzing is dat de documenten vanuit politie of OM zijn gelekt.
Het College betreurt het dat het Openbaar Ministerie door de berichtgeving in een negatief daglicht is geplaatst en heeft dan ook met instemming kennisgenomen van de mededelingen van de AIVD. 'Integriteit is immers hoeksteen voor ons functioneren en het College heeft het volste vertrouwen in de integriteit van de medewerkers van het OM', aldus Collegevoorzitter Harm Brouwer.
bron:OM