Drs. Ayaan Hirsi Ali is door Readers Digest uitgeroepen tot Europeaan van het jaar. De Nederlandse politica ontvangt de onderscheiding vanwege haar moed en volharding om het lot van onderdrukte islamitische vrouwen op de Nederlandse en Europese politieke agenda te zetten. De titel Europeaan van het jaar wordt jaarlijks toegekend aan de persoon die volgens de gezamenlijke Europese hoofdredacteuren van Readers Digest op overtuigende wijze invulling geeft aan moderne Europese normen en waarden. Drs. Neelie Kroes, EU Commissaris voor Mededinging, reikt de onderscheiding aan Hirsi Ali uit in het Haagse perscentrum Nieuwspoort op 23 januari.

Resultaten van politieke inzet
Hirsi Ali is sinds januari 2003 lid van de Tweede Kamer-fractie van de VVD en houdt zich bezig met integratie- en emancipatiebeleid. Zij was eerder werkzaam bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, als medewerkster voor immigratie en integratie. Haar politieke inzet heeft reeds tot diverse resultaten geleid. Zo is er heel veel in beweging gezet voor het beschermen van vrouwen. Slachtoffers van huiselijk geweld worden beter beschermd en de daders kunnen makkelijker uit huis geplaatst worden. Bovendien zal huiselijk geweld in 2007 ook langs etnische scheidslijnen geregistreerd worden en de gevallen van eerwraak worden vastgelegd. Daarnaast heeft zij zich hard gemaakt voor een registratiesysteem voor de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking en een meldplicht voor Nederlandse artsen wanneer zij gevallen van vrouwenbesnijdenis signaleren.
Achtergrond
Hirsi Ali werd geboren in Somalië. Om een gedwongen huwelijk te voorkomen, vluchtte zij in 1992 naar Nederland. Na afronding van haar studie politicologie in Nederland begaf ze zich al snel op het politieke speelveld om zich in te zetten voor het emancipatierecht van Islamitische vrouwen. In 2004 schreef ze het scenario van de door Theo van Gogh gemaakte korte film Submission part I, waarin werd geageerd tegen vrouwonvriendelijke Koranteksten. Na de moord op Theo van Gogh in november 2004 moest Hirsi Ali noodgedwongen onderduiken, maar in januari 2005 keerde ze terug in de kamer en zette haar campagne voort. Hirsi Ali is ervan overtuigd dat ze een emancipatieproces op gang kan brengen om de islam van binnenuit te veranderen.

Bob Low, de Europese hoofdredacteur van Readers Digest, zegt: Er was een jonge vrouw, geboren buiten Europa, voor nodig om Europeanen te laten zien wat voor moed en vastberadenheid nodig is om extremisme aan de kaak te stellen en de waarden van tolerantie en rechtvaardigheid te waarborgen. Wij zijn trots om Hirsi Ali deze waardering te mogen geven.
Tolerant Europa
Een recente, exclusief voor Readers Digest gehouden enquête laat zien dat Europa zich ondanks de bomaanslagen in Londen en Madrid grotendeels tolerant blijft opstellen ten aanzien van immigranten. Bijna drie kwart (73%) van de ondervraagden in acht landen gaf aan dat hun dagelijkse ervaringen met immigranten positief waren. Ten aanzien van de vraag of islamitische vrouwen een hoofddoek mogen dragen naar school en naar hun werk, antwoordde 49 procent van de Europeanen positief. In Nederland lag dit percentage op 58 procent. Verder zei tachtig procent dat nieuwe immigranten verplicht zouden moeten worden om de taal, geschiedenis en cultuur van hun nieuwe land te leren. Onder de Nederlanders betrof dit zelfs 90 procent.

Readers Digest ondervroeg 7820 mensen telefonisch tussen 12 oktober en 5 november 2005. De enquête werd afgenomen onder een representatieve steekproef in acht landen; België, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.
bron:Edelman - DLV