De rechtbank oordeelt dat de gewraakte bewoordingen van de Arnhemse officier van Justitie over een Roma-familie in de context van zijn requisitoir niet beledigend zijn. De officier ontleende de informatie aan het proces-verbaal van het politieonderzoek, aan de rapporten van de Jeugdreclassering en van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechtbank vindt het begrijpelijk en passend bij de rol van de openbare aanklager dat bij requisitoir aandacht wordt geschonken aan het uit de rapporten en het politieonderzoek opdoemend uiterst zorgwekkend beeld van crimineel gedrag van bepaalde Roma-groepen.

Verdachte heeft kennelijk in het vuur van zijn betoog de vereiste nuancering uit het oog verloren door in generaliserende bewoordingen over de Roma te spreken. Dat vindt de rechtbank uitermate ongelukkig en betreurenswaardig. Verdachte heeft na zijn requisitoir zijn excuses aangeboden en zijn woorden gerelativeerd. Het handelen van verdachte bevindt zich op de grens van hetgeen de rechtbank toelaatbaar acht, maar alles overziende acht de rechtbank het telastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken.
Bron: Rechtbank Amsterdam