Rechtbank Haarlem gaat een deel van haar kantoorruimte op de locatie Schiphol verlaten. Achtergrond van deze beslissing is de noodzaak om de hoeveelheid beschikbare huisvesting in overeenstemming te brengen met het gekrompen en nog krimpende personeelsbestand. Krimp was noodzakelijk omdat de instroom van straf- en vreemdelingenzaken flink is teruggelopen. Het bestuur van de rechtbank betreurt het deze beslissing te hebben moeten nemen, maar er waren geen reële alternatieven voorhanden. Het Openbaar Ministerie zal waarschijnlijk de vrijvallende kantoren in gebruik gaan nemen.

De vestiging Schiphol blijft overigens gewoon intact en daar zal op dezelfde wijze zitting worden gehouden als nu het geval is. In het bijzonder zal zoveel mogelijk worden geprofiteerd van de mogelijkheid om op de luchthaven gedetineerde personen ook - snel - op Schiphol te berechten. De betrokken 35 personeelsleden krijgen hun werkplek in het nieuwe gerechtsgebouw in Haarlem en reizen voor het houden van een zitting naar Schiphol. Er blijft een griffie op de luchthaven gevestigd en ook de rechter-commissaris zal de werkzaamheden op de luchthaven blijven verrichten.

De noodzakelijke krimp in het personeelsbestand van de rechtbank vindt overigens geheel plaats door natuurlijk verloop. De verandering van kantoorruimte houdt dan ook geen enkel verband met het verval van functies of banen.

bron:Rechtbank Haarlem