In 2005 heeft de rechtbank Utrecht 130.000 zaken behandeld. Dat is vrijwel evenveel als in 2004.  In 24% van de zaken betreft het een strafzaak, in 6% een bestuurszaak en in 70% gaat het om een civiele zaak. De kwaliteit van de rechtspraak in Utrecht lijkt te zijn verbeterd: van de professionele klanten is 78% tevreden. In 2002 was dat vijf procent minder.President van de rechtbank mr.W. van Veen: ‘De rechtbank streeft naar een hoge productie en een hoge kwaliteit. Dat is in 2005 goed gelukt. Onze taak is nu om dat vast te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren.’
De kwaliteitsverbetering blijkt uit een klantwaarderingsonderzoek onder de professionele klanten van de rechtbank zoals de advocatuur, deurwaarders en vertegenwoordigers van gemeenten. Zij spraken zich onder meer uit over de deskundigheid van de rechter, de leesbaarheid van de beslissing en de motivering. Op al deze punten was verbetering zichtbaar. Ook was men in 2005 beter te spreken over de snelheid van de uitspraak dan in 2002.
 
Andere zaken die speelden in 2005 zijn bijvoorbeeld de invoering van het spreekrecht voor slachtoffers, het uitbreiden van de mogelijkheden voor mediation en de invoering van de berechting van belastingzaken van lagere overheden. Begin mei vestigde het Veiligheidshuis zich als nieuwe bewoner in het gerechtsgebouw. Het Veiligheidshuis is opgezet voor en door partners in het strafrecht. Naast de rechtbank zijn dit bijvoorbeeld de politie, gemeente, Reclassering en Slachtofferhulp. Doel is om door het delen van informatie de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Daarom is het jaarverslag van de rechtbank Utrecht in de vorm van een poster verschenen. Met op de achterkant de cijfers en op de voorkant een illustratie. Elk van de zes bestuursleden koos een metafoor voor het jaar 2005. Illustratrice Helen van Vliet is erin geslaagd hiervan een samengesteld beeld te componeren.

Bron: Rechtbank Utrecht