De rechtbank in Zwolle heeft op 19 mei 2005 een ontnemings- maatregel van à¢?¬ 2.555.976,- opgelegd aan een 56-jarige inwoner van Enschede. De officier van justitie had een ontnemingsvordering van à¢?¬ 2.987.453,- ingediend.De rechtbank vindt het aannemelijk dat de veroordeelde man door het plegen van strafbare feiten (leiding geven en deelnemen aan een criminele organisatie die gespecialiseerd was in het uitvoeren van en het handelen in drugs) een groot financieel voordeel heeft behaald en is van mening dat hij dat geld aan de Staat moet terugbetalen. De man uit Enschede heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de ontnemingsmaatregel.

In deze zaak is door het OM conservatoir beslag gelegd op huizen, bankrekeningen, cash geld, kunst en sieraden. Bijna alle roerende en onroerende zaken zijn na tussenkomst van het BOOM reeds và³à³r de inhoudelijke behandeling ter terechtzitting omgezet in geld door verkoop door het BOOM of zekerheidstelling door verdachte. De totale waarde van het beslag ligt rond de à¢?¬ 675.000,-- en zal worden gebruikt ter gedeeltelijke betaling van de ontnemingsmaatregel.

Het Openbaar Ministerie te Zwolle heeft zich bij de behandeling van deze ontnemingszaak laten vertegenwoordigen door een officier van justitie, die is gedetacheerd bij het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in Leeuwarden.
Het BOOM heeft drie officieren van justitie (c.q. plv. advocaten-generaal) in dienst, die zijn gespecialiseerd in ontnemingszaken. Zij worden door het hele land ingezet bij de behandeling van grote ontnemingszaken.

bron:OM