Campina moet ongeveer honderd werknemers, allen lid van FNV Bondgenoten, alsnog de toeslagen betalen op ploegendiensten waar ze voor de fusie met Melkunie in 1989 recht op hadden. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald. De uitkering dient met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 plaats te vinden en is ook geldig voor in de toekomst.

Volgens Campina gaat het om een bedrag van à©à©n miljoen euro per
jaar, dus de schade is nu al 5 miljoen euro. 'We hebben er vier jaar voor moeten procederen, maar we hebben nu wel de uitspraak die we willen! Wij zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Campina moet onze leden betalen waar ze recht op hebben', aldus Toon Wennekers, bestuurder FNV Bondgenoten.

Inzet van het hoger beroep was de uitkering van de garantie- en toeslagregeling voor
ploegendienstmedewerkers die golden voor Campinamedewerkers die in 1989 in dienst waren. Ten tijde van de fusie tussen Campina en Melkunie in 1989 was met de bonden afgesproken dat voor medewerkers van ex-Campina dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden gelden als bij Campina. Met name voor wat betreft de toeslagen waren deze arbeidsvoorwaarden gunstiger dan in de CAO die destijds gold. Medio jaren negentig wilde Campina de toeslagregeling afschaffen. Er kwam een afkoopregeling voor werknemers en de bonden gingen akkoord, behalve FNV Bondgenoten. De bond liet de keuze aan de leden; later bleek dat zo'n honderd leden niet in wilden gaan op de afkoopregeling. Toen Campina de regelingen in 2001 eenzijdig stop zette, spande FNV Bondgenoten een procedure aan voor ongeveer honderd leden. In eerste instantie wees de rechter de eis af, maar in hoger beroep geeft het gerechtshof de bond en de leden nu toch gelijk.

De garantie- en toeslagregelingen uit 1989 waren niet aangemeld als CAO. Uniek is het feit dat het gerechtshof stelt dat desondanks de toeslagregelingen onderdeel zijn geworden van de individuele arbeidsovereenkomsten van de betrokken vakbondsleden. En deze kan Campina niet eenzijdig veranderen. 'Primair omdat FNV Bondgenoten die regelingen namens en voor haar leden met Campina heeft afgesproken en omdat die regelingen jarenlang zijn toegepast op de betrokken individuele leden', meldt het arrest. Daarnaast zijn de regelingen tussen FNV Bondgenoten en Campina volgens het hof
overeengekomen als 'derdenbeding'. Aangezien de derde partij, de werknemers, akkoord zijn gegaan met de afspraken geldt er een rechtstreekse verplichting van Campina naar haar werknemers. Deze verplichting mag alleen eenzijdig door de werkgever worden opgezegd als dit van tevoren met de medewerkers is afgesproken.

bron:FNV