Slateler Van Dijck/Wingfield BV in Limburg moet de CAO Open Teelten naleven. Hij moet met terugwerkende kracht de werknemers conform de CAO betalen en ook een loonspecificatie verstrekken. Dit op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag per overtreding, met een maximum van 250.000 euro. Dit staat in de uitspraak van de kantonrechter in Venlo in een kort geding dat FNV Bondgenoten tegen de werkgever had aangespannen.

 

FNV Bondgenoten eiste namens 180 Poolse werknemers dat slateler Van Dijck/Wingfield zich  aan de CAO Open Teelten zou houden. Verder dat hij een vast maandsalaris en een ploegentoeslag zou betalen. Ook eiste de bond dat de werkgever zijn werknemers een loonstrook uitreikt. De Polen moesten extreem zware ploegendiensten draaien tegen een schamel stukloon van 3 cent per krop.

Bestuurder Wim Baltussen van FNV Bondgenoten is opgetogen over de uitspraak: 'Dit geeft aan dat wij als vakbond in ons recht staan. Ik ben erg blij dat de rechter ons op de belangrijkste punten gelijk heeft gegeven. Dat de Poolse werknemers op een fatsoenlijke manier behandeld moeten worden, net als iedere Nederlandse werknemer. Met deze uitspraak kunnen we ook andere werkgevers in deze sector die een loopje nemen met de CAO-naleving aanklagen.'

De rechter heeft de belangrijkste eisen van de vakbonden ingewilligd. Alleen op het punt van de ploegentoeslag zegt de rechter, dat dit niet in de CAO staat en dat dit dus niet geëist kan worden.  Over de verstrekking van werkbriefjes, verklaart de rechter FNV Bondgenoten niet ontvankelijk. Volgens hem zijn werkbriefjes teveel met de individuele arbeidsovereenkomst verweven, zodat het niet tot de  belangenbehartiging van de vakbond behoort.

Tijdens de zitting bij de rechtbank begin september probeerde de advocaat van Van Dijck de rechter ervan te overtuigen dat FNV Bondgenoten niet bevoegd is in deze zaak omdat de bond niet namens haar leden zou optreden. De rechter heeft nu dus anders beslist.

Begin augustus won de bond namens de Polen al eerder een kort geding. Toen draaide de rechter het ontslag van acht Poolse plukkers terug. Uit de verklaringen van de Poolse seizoensarbeiders op die zitting tekende zich een beeld af van een akelig werkregime. Werkdagen van 15 uur met overwerk zijn gebruikelijk, overwerk is verplicht. Als een medewerker niet wil of kan overwerken, wordt voor straf een hele dag loon ingehouden. Zo hield een medewerker aan zo'n lange werkdag 40 euro over. De werkdruk is hoog.

Eind juni liep de spanning bij het bedrijf hoog op en kwamen de Poolse slaplukkers in opstand. Zo kwam aan het licht dat Van Dijck in stukloon betaalt en zich noch aan de CAO noch aan de Arbeidstijdenwet houdt. Van Dijck beloofde publiekelijk beterschap maar toen de rust was weergekeerd ontsloeg hij tien van de 180 Polen op staande voet. Later trok hij het ontslag van twee van hen weer in. Totaal twaalf Polen werden van hun camping, de verblijfplaats tijdens hun contract, gejaagd en bivakkeren sinds half juli bij FNV Bondgenoten bestuurder Wim Baltussen thuis.

Werkgevers in de agrarische sector klagen vaak dat Nederlanders het werk niet willen doen, daarom krijgen tienduizenden Polen via LTO Seizoensarbeid tijdelijke werkvergunningen. Ze vallen onder de CAO, maar sommige werkgevers lappen dat aan hun laars en overtreden de Arbeidstijdenwet. Goede werkgevers die zich aan de regels houden en Nederlands werknemers ondervinden daarvan de nadelen. Als Nederlanders onvoldoende aan dit werk willen beginnen, dan moet het werk aantrekkelijker worden gemaakt, vindt FNV Bondgenoten, bijvoorbeeld door
goed vervoer van en naar het werk. De oplossing zit 'm in elk geval niet in het steeds verder uitknijpen van tijdelijke buitenlandse krachten.

bron:FNV