De Wet rechtstreeks beroep, die het mogelijk maakt de bezwaarprocedure in het bestuursrecht over te slaan, wordt maar weinig gebruikt. Partijen hechten veel waarde aan de bezwaarprocedure. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet door onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Utrecht.

De Wet rechtstreeks beroep is sinds 1 september 2004 van kracht en biedt de mogelijkheid om in bestuursrechtelijke geschillen de bezwaarprocedure over te slaan. De belanghebbende moet daartoe een verzoek indienen bij het bestuursorgaan. Als deze met het verzoek instemt, wordt het bezwaarschrift doorgezonden naar de bestuursrechter en daar als beroepschrift behandeld.

De evaluatie was bedoeld om te onderzoeken of de nieuwe regeling heeft geleid tot een extra belasting voor de rechter, maar die vrees blijkt ongegrond. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot rechtstreeks beroep: slechts vijftig keer honoreerde een bestuursorgaan het verzoek tot rechtstreeks beroep. Belangrijkste reden voor de spaarzame toepassing van de wet is de grote waarde die wordt gehecht aan de bezwaarprocedure, zowel door belanghebbenden als door bestuursorganen.
Bron: Staatscourant