Stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) wil namens iedereen met een WAO-uitkering die herkeurd is of wordt in het kader van het Schattingsbesluit 2004 gaan procederen tegen de Nederlandse Staat en/of het UWV. De inzet van CORV: ongedaan maken van deze herkeuringen. Door de herkeuringen zullen 150.000 mensen met een WAO-uitkering, de helft van het totaal aantal WAO-ers, er flink in inkomen op achteruit gaan omdat ze minder of helemaal niet meer arbeidsongeschikt worden verklaard. Als CORV de zaak wint, gaat ze voor iedereen die zich bij de stichting heeft aangesloten de inkomensschade verhalen.

 

CORV stelt dat de herkeuringsoperatie onrechtmatig is. De WAO is namelijk gewoon een
verzekering voor werknemers. En bij verzekeringen werkt het zo: mensen sluiten onder
heldere voorwaarden een polis af en betalen premie in ruil voor uitbetaling bij schade. Bij de WAO heeft het kabinet de polisvoorwaarden veranderd, terwijl mensen al schade hebben geleden. Het is zoiets als een brandverzekering afsluiten en als het huis eenmaal brandt te horen krijgen dat de polisvoorwaarden niet meer gelden of nog maar een beetje. De rechtszekerheid van mensen is hier in het geding. Het verlagen of stopzetten van uitkeringen is zelfs in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Volgens dit verdrag kan een uitkering niet zomaar van iemand worden afgenomen.

Mensen kunnen zelf naar de rechter stappen, maar zo'n zaak is gecompliceerd en duur.
Daarom gaat CORV een procedure voeren met alle belanghebbenden samen. Om de kosten van de procedure te spreiden vraagt CORV aan individuele belanghebbenden 30 Euro in het CORV-fonds te storten.

Stichting CORV is in augustus 2005 opgericht en behartigt de belangen van mensen die
geschaad zijn door de handelswijze van de overheid, instellingen, bedrijven of andere (rechts)personen. CORV bewandelt daartoe zo nodig de juridische weg en spant namens groepen mensen collectieve procedures aan. Stichting CORV is opgericht door Jan de Jong, hoofd Bureau Beroepsziekten. Voormalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, hoogleraar Sociaal Zekerheidsrecht Saskia Klosse, letselschadeadvocaat Wout van Veen en Jan Zwanepol, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Arbeidsongeschikten, zijn lid van de raad van advies.

bron:CORV