De regels die de levensmiddelenindustrie heeft opgesteld over voedselreclame, zijn overgenomen door de Reclame Code Commissie. In de code zijn onder meer afspraken gemaakt over hoe voedingsmiddelen worden getoond en wat erover wordt beweerd. Speciale aandacht is er voor reclame gericht op kinderen.

De regels zijn opgesteld door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, in het kader van het beleid rond het verminderen van overgewicht. Het Voedingscentrum vindt de code een stap in de goede richting. Het succes zal afhangen van de uitwerking in de praktijk. Na een jaar wordt de code geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Onderbouwing claims
In de code is onder meer vastgelegd dat alleen mag worden geadverteerd met een gezondheidsclaim wanneer de claim met wetenschappelijk materiaal kan worden onderbouwd, waarbij in het midden wordt gelaten aan welke eisen dit materiaal moet voldoen. Verder is het verboden een voedingsmiddel aan te prijzen met een eigenschap die niet relevant is voor de productgroep. Dat betekent dat bij bijvoorbeeld dropjes niet mag worden gezet ´100% vetvrij'. Daarnaast moeten uitingen over smaak, portiegrootte en voedingswaarde ´juist en volledig' zijn.

Geen overconsumptie tonen
Diverse afspraken zijn erop gericht een ongezond eetpatroon tegen te gaan. Wanneer een reclame een maaltijd laat zien met het voedingsmiddel, moet dat een gezonde maaltijd zijn. Het tonen van overmatige consumptie in reclame is verboden. Verder mag reclame voor ´light' producten niet aanzetten er meer van te eten dan van de ´gewone' uitvoering.

Geen kinderidolen op radio en tv
De reclamecode bevat een apart onderdeel gericht op reclame voor kinderen. Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat het eten van een bepaald voedingsmiddel ervoor zorgt dat zij meer status krijgen of populairder worden. Ook mogen kinderidolen niet meer worden ingezet in radio- of televisiereclame gericht op kinderen. Adverteren op basisscholen is verboden. In het voortgezet onderwijs mogen promotieacties niet aanzetten tot overconsumptie, terwijl alleen kleine verpakkingen mogen worden aangeprezen.

Klacht indienen
De regels gelden voor alle adverteerders van voedingsmiddelen. Iedereen die vindt dat een reclame in strijd is met de code, kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Die kan de spotjes en advertenties vervolgens verbieden.
De code is meteen van kracht. Voor lopende reclame-uitingen geldt een overgangstermijn van maximaal zes maanden. Voor verpakkingen geldt een overgangstermijn van twaalf maanden.

bron:Voedingscentrum