Met nog een week te gaan, stevent Museum Het Rembrandthuis af op een recordaantal
bezoekers van 162.500. Hiermee is 2005 het meest succesvolle jaar uit de bijna
honderdjarige bestaansgeschiedenis van het museum. De stijging van 10.000 bezoekers, ruim 5 procent, ten opzichte van het jaar 2004 is vooral te danken aan het toegenomen aantal bezoeken door jongeren en de zeer succesvolle tentoonstellingen die het Rembrandthuis in 2005 organiseerde.

Met name Rembrandts olieverfstudies: nieuw licht op een oud probleem, een vooruitblik op de tentoonstelling Rembrandt - Zoektocht van een genie, de tentoonstelling Thuis bij ter Borch, en de tentoonstelling rondom het grafische werk van de Oostenrijkse kunstenaar Jakob Demus, zorgde voor een toename van de bezoekersaantallen.
In het Rembrandtjaar 2006 verwacht Museum Het Rembrandthuis een verdere stijging van de
bezoekersaantallen te kunnen realiseren. Ter ere van Rembrandts vierhonderdste verjaardag en het honderdjarig bestaan van het museum organiseert het Rembrandthuis vier tentoonstellingen en een uitgebreid educatief programma. Naar verwachting zullen vooral de tentoonstellingen Rembrandt - Zoektocht van een genie en de tentoonstelling Uylenburgh & zoon. Kunst en commercie in Rembrandts tijd grote publiekstrekkers worden. Op deze tentoonstellingen toont het museum ruim 70 schilderijen van Rembrandt uit internationaal vermaarde collecties.
bron:Rembrandthuis