Het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid heeft in de periode oktober 2005/ begin januari 2006 bijna 10.000 kilogram illegaal consumentenvuurwerk inbeslaggenomen. Sinds de start van het Regionale Vuurwerkteam in 2002 is er nog nooit zoveel vuurwerk in beslag genomen. In de periode 2001/2002 werd er regionaal 2285 kg in beslag genomen, in 2002/2003 5640 kg en in 2004/2005 1120 kg.

Er werden in de periode 2005/2006 vierentwintig verdachten aangehouden op verdenking van handel in, opslag van dan wel de doorvoer van illegaal consumentenvuurwerk. Twee verdachten zitten nog vast. Het gaat om twee mannen die nog vastzitten voor de vondst die destijds werd gedaan in een loods aan de Weeskinderendijk in Dordrecht en een vuurwerkvondst in een loods in Jarmuiden, Amsterdam. Tegen de overige 22 verdachten is proces-verbaal opgemaakt. Zij riskeren een taakstraf tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf.  15 personen hebben een proces-verbaal gekregen voor het voorhanden hebben en /of afsteken van vuurwerk buiten de periode dat het is toegestaan.

Regionaal Vuurwerkteam landelijk op de tweede plaats
In heel Nederland is ruim 88.000 illegaal consumentenvuurwerk in beslag genomen in de periode 2005/2006. Zo’n 10 procent van dat aantal kilogram komt voor rekening van het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid. Van de 26 korpsen, het landelijk vuurwerkteam, de Koninklijke Marechaussee, Douane en het Ministerie van VROM, staat het regionale vuurwerkteam ZHZ op de tweede plaats als het gaat om de hoeveelheid inbeslaggenomen vuurwerk. Op de eerste plaats staat het Vuurwerkteam van het politiekorps Friesland dat zo’n 12.500 kilogram in beslag nam. Op de derde plaats staat het team van het politiekorps Flevoland dat zo’n 6500 kilogram illegaal vuurwerk in beslag nam. Een resultaat waar de politie Zuid-Holland-Zuid trots op is!

Anoniem
In de afgelopen periode kwamen er 4 meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) over illegaal vuurwerk in de regio Zuid-Holland-Zuid. 2 van deze meldingen leidden inderdaad tot de vondst van illegaal vuurwerk en verdachten.

Gevaar
De handel in verboden consumentenvuurwerk veroorzaakt ieder jaar veel onveiligheid door schade en letsel. Illegaal vuurwerk levert niet alleen gevaar op voor personen en goederen tijdens het afsteken maar ook tijdens vervoer en opslag. Het meeste illegale vuurwerk wordt door (tussen)handelaren en particulieren opgeslagen in kelderboxen, garages, woningen, boerderijen of loodsen, zonder enige brandbeveiligingsvoorziening en zonder dat gemeente, brandweer en omwonenden hiervan op de hoogte zijn. Het gevaar is evenals de impact op omwonenden groot als een dergelijke illegale vuurwerkpartij in de buurt wordt ontdekt. 

Het Regionaal Vuurwerkteam Zuid-Holland-Zuid deed deze periode drie opvallende vangsten die alles te maken hebben met de gevaarsetting.
De drie grote dan wel opvallende vangsten werden gedaan in zowel district I, II als III.

Dordrecht en Zwijndrechtse Waard
** In Dordrecht werd op vrijdag 7 oktober een grote partij illegaal vuurwerk in beslaggenomen. Het ging om een vangst van 2308 kilogram. De politie kreeg een tip dat er in een loods aan de Weeskinderendijk mogelijk een grote partij illegaal vuurwerk lag. Dit bleek na onderzoek van het Regionaal Vuurwerkteam inderdaad zo te zijn. Na het ontdekken van de vangst hield de politie vier verdachten aan. De loods waarin het illegale vuurwerk lag, lag op een tiental meters afstand van woonhuizen. De politie was dan ook erg blij met de vondst van het vuurwerk in verband met de gevaarsetting.

** Tijdens het onderzoek naar de vuurwerkvangst aan de Weeskinderendijk kwam het Regionaal Vuurwerkteam Zuid-Holland-Zuid een vuurwerkopslagplaats in Amsterdam op het spoor. Op  woensdagmiddag 30 november arresteerden rechercheurs van het Regionale vuurwerkteam van de politie Zuid-Holland-Zuid en agenten van het Team Havens van de politie Amsterdam-Amstelland, drie verdachten waarvan 1 uit Dordrecht in een loods op Jarmuiden. Circa 6000 kilo vuurwerk, geld, vuurwapens ( waaronder een machinepistool ) en munitie werden in beslag genomen. Ook hier was sprake van een loods in een gebied waar woonhuizen staan.

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
** Het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid onderschepte op  donderdag 3 november 2005 illegaal consumentenvuurwerk in een woning aan de Schoolstraat in Leerdam. De politie kreeg een tip via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) binnen dat in de woning illegaal vuurwerk zou zijn opgeslagen en mogelijk verhandeld zou worden. Er werd zo’n 395 kilo aan illegaal vuurwerk aangetroffen. Er werden twee verdachten aangehouden. Het vuurwerk bleek van beiden te zijn. Na onderzoek bleken ze dit bij een persoon in Acqouy te hebben gekocht. Hij werd ook aangehouden. Er werd geen vuurwerk bij hem aangetroffen. Door nog verder te rechercheren kwam de politie een dag later uit in Deil. Op vrijdag 4 november werd 400 kilogram in beslag genomen in een woning in de Schoresteynstraat in Deil. De bewoner werd tevens aangehouden. 

Hoeksche Waard
** Op vrijdag 23 december werd  in de Jan Tooropstraat een man uit Oud-Beijerland aangehouden. De politie had sterke aanwijzingen dat hij in het bezit van illegaal vuurwerk was en trad dezelfde dag in zijn woning binnen. Op de slaapkamer van de man werd inderdaad tientallen stuks zelfgemaakt (en dus illegaal) siervuurwerk, lonten, kokers en chemicaliën voor (kleur)effecten aangetroffen. Verder werden negen mortierbommen van ± 13 cm doorsnee en tientallen kleinere mortierbommen gevonden. Deze waren niet zelf gemaakt, maar elders gekocht. Daarnaast werd apparatuur gevonden waarmee het zelfgemaakte vuurwerk vermoedelijk is gefabriceerd, zoals maatbekers en een blender.

Was het spul ontploft, dan zou de betreffende woning en de buurpanden zeker zwaar beschadigd zijn geweest. Alle vuurwerk en apparatuur is in beslaggenomen en naar een veilige plaats afgevoerd.

Controle legale verkooppunten
Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar weer de legale verkooppunten in samenwerking met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid gecontroleerd. Alle bedrijven zijn 3 of meer keer gecontroleerd. Geen enkel verkooppunt bleek in overtreding. Er behoefde tegen niemand proces-verbaal opgemaakt te worden.

Tegengaan van overlast
Om de overlast van vuurwerk te beperken is ook dit jaar door de politie opgetreden tegen de jeugd. Jongeren die buiten de toegestane tijden of verboden vuurwerk afstaken, werden doorverwezen naar bureau Halt.  In totaal werden 154 jongeren doorverwezen. 13 jongeren beneden de 12 jaar kregen een Stop-reactie.

De meeste jongeren zijn in Dordrecht verbaliseerd voor vuurwerk: 53, daarna Oud-Beijerland (16 in totaal) en 14 jongeren in Hardinxveld –Giessendam.

De meest voorkomende werkstraffen die de jongeren hebben gekregen zijn: vuurwerkresten van straat opprikken, in keukens van verzorgingstehuizen werken en kleinere opruimwerkzaamheden doen bij non-pofit organisaties.
Voor meer info over de Halt-verwijzingen; bureau Halt > 078-6312293

Samenstelling Vuurwerkteam
Het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid bestond dit jaar uit 7 medewerkers. Het voornaamste doel van het team is de handel in en de opslag en doorvoer van illegaal consumentenvuurwerk opsporen. Dat doet het team door recherchematig onderzoek. Ook in 2006 zal het Vuurwerkteam er weer alles aan doen om illegaal consumentenvuurwerk in deze regio tegen te gaan. Vanaf medio september is het team weer actief.
 
bron:Politie Zuid-Holland-Zuid