Op initiatief van Mensen in Nood/Cordaid volgen brandweerlieden uit India en Sri Lanka sinds vorige week een training in Nederland. In vier weken tijd leren de hulpverleners uit het tsunamigebied om zo snel en efficiënt mogelijk hulp te verlenen na een grote ramp, maar ook bij kleinere incidenten. De training wordt gegeven door het International Centre for Emergency Techniques (ICET). De tsunami van december 2004 koste aan 230.000 mensen het leven, er vielen honderdduizenden gewonden.

Mensen in Nood vindt het belangrijk om naast noodhulp en wederopbouw in de tsunamilanden, ook aandacht te besteden aan preventie. De training van de brandweerlieden is hier een goed voorbeeld van. De organisatie wil dat bij eventuele toekomstige rampen hulpverlenende instanties efficiënter kunnen optreden, om zo levens te redden. De praktijktrainingen van ICET vinden voor het grootste deel plaats op een oefenterrein in Wesel (net over de grens in Duitsland). In nagebootste rampsituaties leren de in totaal 17 hulpverleners hoe zij sneller mensen kunnen opsporen en ter plekke medische hulp kunnen bieden. Zij werken daarbij met geavanceerde apparatuur en opsporingshonden. De geselecteerde hulpverleners moeten bij terugkeer hun kennis overdragen aan collega's. Daarnaast worden aanvullende trainingen gegeven.
Op 10 maart wordt de training afgesloten met de overhandiging van een reddingsauto/ambulance aan de burgemeester van Galle (Sri Lanka) in het Brabantse Oisterwijk. Ook krijgen de reddingswerkers nieuwe materialen mee. Mensen in Nood betaalt de training en de materialen, in totaal 400.000 euro, geheel met geld van Giro 555.
bron:Cordaid