Door het Functioneel Parket is aan een rederij van een, in de Rotterdamse haven gelegen, schip varend onder de Noorse vlag ter voorkoming van strafvervolging een transactievoorstel van € 20.000,- gedaan wegens onjuiste vermeldingen in het oliejournaal en een ondeugdelijke olie-waterscheider. De transactie is inmiddels door de rederij is voldaan.

Door buitengewoon opsporingsambtenaren van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. werd op 7 maart 2006 een controle van het oliejournaal uitgevoerd op een onder de Noorse vlag varend zeetankschip, welke lag aangemeerd in de Rotterdamse haven. Hieruit bleek dat de opgegeven hoeveelheden oliehoudende stoffen, niet overeenkwamen met de hoeveelheid in de tanks van het schip.
Het is een gegeven dat er vanaf zeeschepen vaak schadelijke stoffen, zoals olie, in de Noordzee worden geloosd, hetgeen strafbaar is gesteld in de Wet Voorkoming Verontreiniging door schepen. Het oliejournaal dient als bewijs voor de handelingen die worden verricht met oliehoudende stoffen aan boord van een schip.

Bij controle van de 15 ppm-monitor in de machinekamer bleek dat de 15 ppm olie-waterscheider zwaar was vervuild (dit betreft een filtreerapparaat dat water, vermengd met oliehoudende vloeistof, eerst filtreert, waarna het afvalwater mag worden geloosd in de Noordzee). Door deze vervuiling heeft de sensor geen olie kunnen waarnemen, waardoor de automatische afsluiter niet heeft gewerkt.
Onder leiding van het Functioneel Parket is er door de Scheepvaartinspectie bepaald dat de apparatuur aan alle voorschriften moest voldoen, alvorens het schip weer mocht vertrekken. Daarnaast is er verzocht om opnieuw controle in te stellen aan boord van het schip zodra zij weer een Nederlandse haven aandoet. Ter voorkoming van strafvervolging is de rederij van het schip een transactievoorstel gedaan van € 20.000,- welke inmiddels door de rederij is voldaan.
bron:OM