Op 19 juni is op het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) een workshop gehouden met als titel Mini UAV's in Nederland. Mini UAV's (Unmanned Aerial Vehicles) zijn kleine robotvliegtuigen en -helikopters. Ze zijn flexibel inzetbaar en bieden financiële- en milieuvoordelen boven de bemande luhctvaart. Er is een aantal MKB bedrijven in Nederland dat dit soort voertuigen momenteel ontwikkelt en op de markt wil brengen. Daarnaast is er grote belangstelling van potentiële gebruikers, bijvoorbeeld voor het inspecteren van pijpleidingen, dijken, constructies en gebouwen, en het uitvoeren van politietaken.

De huidige regelgeving in Europa en in Nederland biedt echter nog onvoldoende mogelijkheden om onbemande vliegtuigen en helikopters in te zetten voor commerciële activiteiten. Het doel van de workshop was dan ook de betrokken partijen (MKB fabrikanten, civiele en militaire gebruikers, overheden) bij elkaar te brengen en een discussie te initiëren, om het gebruik van kleine UAV's in Nederland uit te breiden en de concurrentiekracht van ontwikkelaars van kleine UAV's te versterken.
Aan de workshop werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken, van MKB en industrie en van het NLR zelf. Daarnaast waren
Defensie en de politie vertegenwoordigd als mogelijke gebruikers van Mini UAV's. Er werden presentaties gegeven over ontwikkelingen in de regelgeving, gewenste regelgeving vanuit een gebruikersperspectief, mogelijkheden en voorwaarden voor subsidies, en over technologische uitdagingen. Aan het eind van de workshop zijn er vervolgstappen gepland om een gezamenlijke visie te gaan opstellen over de ontwikkeling van deze markt in Nederland. Een volgende bijeenkomst zal bij Stork Fokker plaatsvinden.
bron:NLR