Het kabinet wil vooraf duidelijkheid over de verdeling van kosten bij de ontwikkeling van bouwlocaties. Dat blijkt uit de nieuwe Grondexploitatiewet, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ingestemd. De wet regelt de verdeling van de kosten en opbrengsten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie door projectontwikkelaars. Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet wil snel een einde maken aan de onzekerheid over de soorten kosten die
gemeenten wel en niet in rekening kunnen brengen bij het ontwikkelen van bouwlocaties. Op lijst staan onder meer de kosten genoemd voor het bouwrijp maken van de grond, de aanleg van rioleringen, nieuwe straten, water en groen. Met de introductie van de zogenoemde kostensoortenlijst kunnen gemeenten en projectontwikkelaars in een vroeg stadium hierover al afspraken maken. Het nieuwe instrument in het wetsvoorstel zal voor een belangrijk deel de huidige regeling vervangen, de zogenoemde baatbelasting, waarbij veel langer onzekerheid bestaat over de hoogte van het kostenverhaal. Het initiatief voor de kostensoortenlijst is in 2001 genomen door de VNG en Neprom. In overleg met deze partijen heeft minister Dekker de lijst nader uitgewerkt en vastgesteld.

Met de nieuwe Grondexploitatiewet wil het kabinet er ook voor zorgen dat gemeenten een goede regie kunnen voeren op het woningbouwprogramma. Ze krijgen daarvoor het recht om in het bestemmingsplan verschillende categorieën woningen voor de bouwlocatie vastleggen, te weten sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtwerkgeverschap. Verder is er meer ruimte voor privaatrechtelijke afspraken met projectontwikkelaars.
Voor projectontwikkelaars geeft de nieuwe Grondexploitatiewet ook duidelijkheid over de grenzen aan gemeentelijke bevoegdheid. Daarnaast is er de zekerheid dat andere particuliere eigenaren zich niet meer kunnen onttrekken aan 'kostenverhaal' en andere eisen. Voor bewoners biedt het wetsvoorstel meer kans op een vrije kavel, meer kans op sociale woningbouw en een betere inrichting van de openbare ruimte.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular