Volgens staatssecretaris Nicolaï van Europeese Zakene past Europa een grotere bescheidenheid. Het is tijd voor een herbezinning op de kerntaken van de EU. Europa moet in Nederland een onderdeel worden van het nationale politieke debat.  Dat zei staatssecretaris Nicolaï in een toespraak op Instituut Clingendael.

De uitslag bij het referendum over de Europese Grondwet in Nederland is niet alleen te verklaren uit een gebrek aan vertrouwen in de politiek. 'Er schort ook iets aan de EU en aan de manier waarop Nederland en andere lidstaten Europese politiek bedrijven', zei Nicolaï.

Een bescheidener Europa
'Nu de kiezers de Europese Grondwet hebben verworpen, moeten we een fundamenteel debat over Europa durven voeren', zei Nicolaï. Leidende gedachte daarbij moet zijn dat 'een beter Europa een bescheidener Europa is'.

De bescheidenheid moet volgens Nicolaï tot uiting komen in de volgende punten:

De EU beperkt zich tot grensoverschrijdende onderwerpen en onderwerpen waarbij het regelen op Europees niveau aantoonbare voordelen heeft. Nicolaï noemt daarbij werkgelegenheid, veiligheid en milieu.
Ook past een bescheiden opstelling bij de uitwerking van bestaand gemeenschapsbeleid. Daarbij pleit Nicolaï voor een snellere hervorming van het Europees landbouwbeleid. Het structuurbeleid moet zich beperken tot financiële steun aan de armste lidstaten in plaats van ook aan regio's in rijke lidstaten.
Het is 'hoog tijd' dat we methodes ontwikkelen 'die garanderen dat zonder de steun van Europese burgers geen onomkeerbare stappen worden gezet in de besluitvorming over ingrijpende kwesties'. Nicolaï vindt de manier waarop de EU nu verstrekkende besluiten neemt 'aanmatigend'. De zorgen en de wensen van burgers hadden volgens hem 'nadrukkelijker meegewogen' moeten worden bij de invoering van de euro, de toetreding van tien nieuwe lidstaten en het mogelijke lidmaatschap van Turkije.
Nicolaï waarschuwt dat bescheidenheid niet moet worden verward met gebrek aan ambitie. 'Daar waar Europese samenwerking overduidelijk toegevoegde waarde heeft, moeten we niet aarzelen juist voor mà©à©r Europa te kiezen.' Hij noemt daarbij onder meer de nauwere justitiële samenwerking. Voor deze ambities 'zal de burger soms zijn pas moeten versnellen.'

Volgens Nicolaï past bescheidenheid ook bij de manier waarop Nederland met de EU omgaat. 'We moeten het minder over Europa hebben en meer over politieke oplossingen voor reële problemen. Europa moet onderdeel worden van het nationale politieke debat'

Bron:BZ