De regering zal in de toekomst strengere exportregels stellen aan de verkoop van
tweedehands politiematerieel aan het buitenland. Deze toezegging kreeg SP-Kamerlid Krista van Velzen naar aanleiding van de weg die twee Nederlandse politievliegtuigen hebben afgelegd naar Nepal, een land dat zich op de rand van een burgeroorlog bevindt.

In juni 2003 verkocht Nederland twee BN-2T Islander patrouillevliegtuigen aan het Schotse bedrijf Cormack Air Services. Dit bedrijf verkocht ze door aan de Britse regering, die ze cadeau deed aan Nepal. In Nepal heersen grote politieke spanningen en een toestand die op een burgeroorlog lijkt. Maoïstische opstandelingen voeren een gewapende strijd tegen een koning die zich in toenemende mate dictatoriaal gedraagt. Volgens Amnesty International maken wapenleveranties grootschalige moordpartijen, martelingen en verdwijningen van duizenden burgers mogelijk.

In antwoord op Kamervragen van Krista van Velzen stellen ministers Bot van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Wijn van Financiën dat twee jaar geleden de politievliegtuigen als civiele toestellen zijn geboekt en daarom zonder nadere toets zijn uitgevoerd. Maar de regering betreurt deze gang van zaken en heeft Engeland gevraagd te controleren wat er met de toestellen in Nepal wordt gedaan. Bovendien zullen in de toekomst aan de verkoop van politiematerieel 'ongeacht of het strategisch en/of beeldbepalend materieel betreft' voorwaarden worden gesteld. Ook worden eisen gesteld aan de verkoop van zogeheten niet-strategisch politiematerieel.

Van Velzen is erg blij met deze stap vooruit. 'De regering ziet gelukkig in dat ook met politiematerieel ernstig onderdrukt kan worden en dat export ervan veel strenger moet worden gecontroleerd.'

bron:SP