Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie dat de staat 76,3 miljoen euro moet terugvorderen van de publiek omroep. De financiering van de omroep is niet in strijd met de regels voor staatssteun. De Europese Commissie stelde dat de publieke omroep tussen 1994 en 2005 structureel te hoge reserves heeft opgebouwd en dat dit leidt tot marktverstoring. De Nederlandse overheid moet daarom 76,3 miljoen euro (plus rente) terugvorderen van de publieke omroep.

Het kabinet heeft besloten tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Volgens het kabinet is er geen sprake van marktverstoring, omdat er geen publiek geld is uitgegeven aan niet-publieke activiteiten en jaaroverschotten juist in reserve zijn gehouden.Ook houdt de uitspraak geen rekening met de situatie dat de publieke omroep in financieel gunstige jaren heeft gespaard, om in latere jaren tegenvallers te kunnen opvangen en investeringen in programma’s en nieuwe diensten te kunnen doen.Juist in 2006 bleken de reserves van de publieke omroep een noodzakelijke buffer om de tegenvallende reclame-inkomsten te kunnen opvangen.

Bron: OCW