Kerkinactie is samen met ICCO, IKV en Politiek Comità© Stari Most een handtekeningenactie gestart om de regering ertoe te bewegen een groep van tweehonderd asielzoekers uit Srebrenica een verblijfsvergunning te verlenen. Steun deze actie.

Het is op 11 juli van dit jaar precies tien jaar geleden dat Srebrenica viel. Het Nederlandse Dutchbat had de verantwoordelijkheid om de bevolking namens de VN te beschermen, maar bleek daartoe niet in staat toen het door de Bosnische Serviërs onder de voet werd gelopen. In de dagen na de val werden meer dan 8.000 mannen en jongens vermoord. Tweehonderd Srebrenica-asielzoekers hopen nog steeds in Nederland een nieuw bestaan te vinden.

bron:PKN