Het kabinet maakt jaarlijks 4 miljoen euro vrij voor voorbeeldprojecten om etnische groepen met elkaar in contact te brengen. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid om de eenheid en binding in de samenleving te bevorderen. Dit schrijft het kabinet in een reactie op het advies 'Niet langer met de ruggen tegen elkaar' van de Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling (RMO).

De RMO constateert in het advies dat autochtonen en allochtonen steeds meer langs elkaar heen leven. Aanpak van achterstanden en duurzame ontmoetingen tussen de verschillende etnische groepen moeten deze trend doorbreken.Het kabinet schrijft dat het overheidsbeleid voor de brede school, sportaccommodaties en projecten voor buurtverbetering aan die ontmoetingen bijdragen. Ook stimuleert het kabinet sociale integratie door inburgering en door achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verminderen. Daarnaast maakt het kabinet jaarlijks 4 miljoen euro vrij voor voorbeeldprojecten die contact en ontmoetingen opleveren tussen etnische groepen. Dit sluit aan bij het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding.

bron:RVD