SP-Kamerlid Harry van Bommel is verbolgen over het feit dat hij uit de krant moest
vernemen dat de regering overweegt opnieuw een militaire missie in Afghanistan uit te voeren. Volgens Van Bommel handelt de regering in strijd met artikel 100 van de Grondwet.

Artikel 100 schrijft voor dat de regering de Tweede Kamer inlichtingen moet verschaffen over voorgenomen missies. In het verleden deed de regering dit steeds al op het moment dat er een verzoek kwam tot uitzending, ook al moest nog worden onderzocht of uitzending daadwerkelijk mogelijk was.

Van Bommel neemt met de gevolgde gang van zaken geen genoegen. Hij heeft
commissievoorzitter De Haan (CDA) verzocht om aanstaande dinsdag een
spoed-procedurevergadering bijeen te roepen, waarna de regering ter verantwoording kan worden geroepen.

De nieuwe missie naar Afghanistan werd bekend toen een kamerlid van de fractie van Groenlinks er toevallig tijdens een werkbezoek van hoorde. Zij stelde inmiddels schriftelijke vragen aan de regering.

bron:SP