De rijksoverheid gaat de komende drie jaar 400 banen voor WAO'ers creëren. Hiermee wil het kabinet 25% van de rijksambtenaren die in de WAO terecht zijn gekomen en zijn herbeoordeeld, weer aan een baan helpen. Bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapten worden maatregelen genomen die op de persoon zijn afgestemd. Voor mensen met een fysieke handicap wordt zonodig de werkplek aangepast.

Het reïntegratieproject begint deze week onder verantwoordelijkheid van minister Remkes (BZK). De rijksoverheid wil met dit plan een voorbeeldfunctie vervullen bij het weer in dienst nemen van WAO'ers. Daarbij is gekozen voor een realistische doelstelling die rekening houdt met een forse inkrimping van de rijksoverheid.
bron:BZK